สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดมหาสารคาม

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 18.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:55249°250°8.718:10250°---F
18 ม.ค.17:56249°13°248°32.719:00253°18:24250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:10257°256°14.118:36258°---F
17 ก.พ.18:10258°17°256°38.119:26262°18:44259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:17269°10°267°22.119:03270°18:38268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:22281°276°9.418:41278°---F
17 เม.ย.18:22281°17°277°33.419:39282°18:56279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:30290°11°285°23.719:25288°18:54286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:40295°289°16.019:13291°18:54290°D
15 มิ.ย.18:40295°20°286°40.020:16291°19:2311°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:43293°290°8.918:58291°---F
14 ก.ค.18:43293°16°284°32.919:57288°19:16286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:34286°287°1.618:36287°---F
12 ส.ค.18:33286°12°279°25.619:29282°18:58281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:13275°272°17.218:52275°18:30273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:50264°265°7.118:12266°---F
10 ต.ค.17:49263°14°257°31.118:56261°18:19259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:34253°252°18.618:17254°17:53253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:34247°249°3.317:43250°---F
8 ธ.ค.17:34247°11°244°27.318:31248°18:00246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมหาสารคาม
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:38112°10°115°-26.605:47111°06:15113°A
17 ม.ค.06:38111°110°-2.606:34110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:32103°109°-21.506:00107°06:18108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1492°11°105°-37.905:21101°05:51103°A
17 มี.ค.06:1491°98°-13.906:0397°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5280°92°-27.105:2090°05:3891°C
16 เม.ย.05:5179°-3°84°-3.106:0385°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3770°13°86°-37.204:3882°05:1184°A
15 พ.ค.05:3770°78°-13.205:2578°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3466°74°-21.104:5572°05:1773°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4267°14°73°-28.104:3369°05:1171°A
13 ก.ค.05:4267°69°-4.105:3769°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5073°19°74°-35.104:2069°05:1010°72°A
11 ส.ค.05:5074°73°-11.105:2571°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5484°23°79°-43.104:0973°05:0812°77°A
9 ก.ย.05:5584°80°-19.105:1277°05:3679°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5896°14°90°-28.804:5685°05:3088°A
9 ต.ค.05:5896°91°-4.805:5391°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:06106°20°101°-40.904:3794°05:2611°97°A
7 พ.ย.06:06107°101°-16.905:3299°05:51100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:21113°14°111°-32.005:12106°05:51109°A
7 ธ.ค.06:22113°110°-8.006:06109°---F

Ephemeris : JPL DE430