สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดมุกดาหาร

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:49249°250°8.618:03250°---F
18 ม.ค.17:50249°13°248°32.618:53253°18:18250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:04257°256°14.018:29258°---F
17 ก.พ.18:04258°16°256°38.019:20262°18:38259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:12269°10°266°22.018:57270°18:32268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:17281°276°9.318:36278°---F
17 เม.ย.18:17281°16°277°33.319:33282°18:51279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:25290°11°285°23.619:19288°18:49286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:35295°289°15.919:08291°18:49290°D
15 มิ.ย.18:35295°20°286°39.920:11291°19:1811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:38293°290°8.918:53291°---F
14 ก.ค.18:38293°16°284°32.919:52288°19:11286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:28286°287°1.518:30287°---F
12 ส.ค.18:28286°12°279°25.519:23282°18:53281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:07275°272°17.118:47275°18:25273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:44264°265°7.018:06266°---F
10 ต.ค.17:44263°14°257°31.018:50261°18:13259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:28253°252°18.518:10254°17:47253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:28247°249°3.117:36250°---F
8 ธ.ค.17:28247°11°244°27.218:24248°17:53246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:33112°10°115°-26.705:42111°06:10113°A
17 ม.ค.06:33111°110°-2.706:29110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:27103°109°-21.605:55107°06:13108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:0992°11°105°-38.005:16102°05:45104°A
17 มี.ค.06:0891°98°-14.005:5797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:4680°92°-27.205:1490°05:3291°C
16 เม.ย.05:4679°-3°84°-3.205:5785°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3170°13°86°-37.304:3282°05:0584°A
15 พ.ค.05:3170°78°-13.305:1978°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:2865°74°-21.204:4872°05:1073°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:3567°14°73°-28.204:2769°05:0571°A
13 ก.ค.05:3667°69°-4.205:3069°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:4473°19°74°-35.204:1369°05:0410°72°A
11 ส.ค.05:4474°73°-11.205:1871°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:4984°23°79°-43.204:0373°05:0112°77°A
9 ก.ย.05:4984°80°-19.205:0677°05:3079°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5296°14°90°-28.904:5085°05:2488°A
9 ต.ค.05:5296°91°-4.905:4791°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:00106°20°101°-41.004:3194°05:2111°98°A
7 พ.ย.06:01107°102°-17.005:2799°05:46100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:16113°14°112°-32.005:07106°05:45109°A
7 ธ.ค.06:17113°110°-8.006:00109°---F

Ephemeris : JPL DE430