คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดมุกดาหาร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:49 249° 250° 8.6 18:03 250° - - - F
18 ม.ค. 17:50 249° 13° 248° 32.6 18:53 253° 18:18 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:04 257° 256° 14.0 18:29 258° - - - F
17 ก.พ. 18:04 258° 16° 256° 38.0 19:20 262° 18:38 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:12 269° 10° 266° 22.0 18:57 270° 18:32 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:17 281° 276° 9.3 18:36 278° - - - F
17 เม.ย. 18:17 281° 16° 277° 33.3 19:33 282° 18:51 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:25 290° 11° 285° 23.6 19:19 288° 18:49 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:35 295° 289° 15.9 19:08 291° 18:49 290° D
15 มิ.ย. 18:35 295° 20° 286° 39.9 20:11 291° 19:18 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:38 293° 290° 8.9 18:53 291° - - - F
14 ก.ค. 18:38 293° 16° 284° 32.9 19:52 288° 19:11 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:28 286° 287° 1.5 18:30 287° - - - F
12 ส.ค. 18:28 286° 12° 279° 25.5 19:23 282° 18:53 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:07 275° 272° 17.1 18:47 275° 18:25 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:44 264° 265° 7.0 18:06 266° - - - F
10 ต.ค. 17:44 263° 14° 257° 31.0 18:50 261° 18:13 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:28 253° 252° 18.5 18:10 254° 17:47 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:28 247° 249° 3.1 17:36 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:28 247° 11° 244° 27.2 18:24 248° 17:53 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:33 112° 10° 115° -26.7 05:42 111° 06:10 113° A
17 ม.ค. 06:33 111° 110° -2.7 06:29 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:27 103° 109° -21.6 05:55 107° 06:13 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:09 92° 11° 105° -38.0 05:16 102° 05:45 104° A
17 มี.ค. 06:08 91° 98° -14.0 05:57 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:46 80° 92° -27.2 05:14 90° 05:32 91° C
16 เม.ย. 05:46 79° -3° 84° -3.2 05:57 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:31 70° 13° 86° -37.3 04:32 82° 05:05 84° A
15 พ.ค. 05:31 70° 78° -13.3 05:19 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:28 65° 74° -21.2 04:48 72° 05:10 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:35 67° 14° 73° -28.2 04:27 69° 05:05 71° A
13 ก.ค. 05:36 67° 69° -4.2 05:30 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:44 73° 19° 74° -35.2 04:13 69° 05:04 10° 72° A
11 ส.ค. 05:44 74° 73° -11.2 05:18 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:49 84° 23° 79° -43.2 04:03 73° 05:01 12° 77° A
9 ก.ย. 05:49 84° 80° -19.2 05:06 77° 05:30 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:52 96° 14° 90° -28.9 04:50 85° 05:24 88° A
9 ต.ค. 05:52 96° 91° -4.9 05:47 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:00 106° 20° 101° -41.0 04:31 94° 05:21 11° 98° A
7 พ.ย. 06:01 107° 102° -17.0 05:27 99° 05:46 100° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:16 113° 14° 112° -32.0 05:07 106° 05:45 109° A
7 ธ.ค. 06:17 113° 110° -8.0 06:00 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430