สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครราชสีมา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:02249°250°8.818:16251°---F
18 ม.ค.18:03249°13°248°32.819:06253°18:31250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:16258°256°14.218:42258°---F
17 ก.พ.18:16258°17°257°38.219:32262°18:50259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:22269°10°267°22.219:08270°18:42268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:26281°276°9.518:46278°---F
17 เม.ย.18:26281°17°278°33.519:42282°19:00280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:33290°11°285°23.819:28288°18:57286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:42294°289°16.019:16291°18:57290°D
15 มิ.ย.18:42294°20°287°40.020:19291°19:2511°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:46293°290°9.019:01291°---F
14 ก.ค.18:45293°16°284°33.020:01288°19:19286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:37286°286°1.718:39287°---F
12 ส.ค.18:36286°12°279°25.719:33282°19:01281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:17275°272°17.318:57275°18:35273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:55264°265°7.218:17266°---F
10 ต.ค.17:55263°15°257°31.219:02261°18:25259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:41253°252°18.718:23255°17:59253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:41247°249°3.417:49250°---F
8 ธ.ค.17:41247°11°244°27.418:38248°18:06246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:41112°10°114°-26.605:50111°06:18113°A
17 ม.ค.06:41111°110°-2.606:37110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:36103°109°-21.506:04107°06:22108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1992°12°105°-37.905:25101°05:55103°A
17 มี.ค.06:1891°98°-13.906:0797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5880°92°-27.005:2590°05:4391°B
16 เม.ย.05:5779°-3°84°-3.006:0885°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4471°13°86°-37.104:4482°05:1784°A
15 พ.ค.05:4370°78°-13.105:3178°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4166°74°-21.005:0172°05:2473°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4967°14°72°-28.004:4069°05:1871°A
13 ก.ค.05:4967°69°-4.005:4469°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5674°19°74°-35.004:2769°05:1610°72°A
11 ส.ค.05:5674°73°-11.005:3272°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0084°23°79°-43.004:1573°05:1312°77°A
9 ก.ย.06:0084°80°-19.005:1878°05:4179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0296°13°89°-28.705:0185°05:3588°A
9 ต.ค.06:0296°91°-4.705:5891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:09106°19°100°-40.904:4294°05:3010°97°A
7 พ.ย.06:09107°101°-16.905:3699°05:55100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:24113°14°111°-31.905:15106°05:53108°A
7 ธ.ค.06:24113°110°-7.906:09109°---F

Ephemeris : JPL DE430