สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครสวรรค์

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 41.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครสวรรค์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:09249°250°8.918:24251°---F
18 ม.ค.18:10249°13°248°32.919:13253°18:38250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:23257°256°14.318:49258°---F
17 ก.พ.18:23258°17°256°38.319:40262°18:57259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:30269°10°267°22.319:16270°18:51268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:34281°276°9.618:54278°---F
17 เม.ย.18:35281°17°278°33.619:51282°19:09280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:42290°11°285°23.919:37288°19:07286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:51294°289°16.219:26291°19:07290°D
15 มิ.ย.18:52295°20°286°40.220:29291°19:3511°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:55293°290°9.119:11291°---F
14 ก.ค.18:55293°16°284°33.120:10288°19:28286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:46286°286°1.818:48287°---F
12 ส.ค.18:45286°12°279°25.819:42282°19:10280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:25275°272°17.419:05275°18:43273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:03264°265°7.318:25266°---F
10 ต.ค.18:02263°15°257°31.319:09261°18:32259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:48253°252°18.818:30254°18:07253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:48247°249°3.517:57250°---F
8 ธ.ค.17:48247°11°244°27.518:45248°18:13246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนครสวรรค์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:50112°10°115°-26.405:59111°06:27113°A
17 ม.ค.06:50111°110°-2.406:46110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:45103°109°-21.306:13107°06:31108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2792°11°105°-37.705:34101°06:03103°A
17 มี.ค.06:2691°98°-13.706:1697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0580°92°-26.805:3390°05:5191°C
16 เม.ย.06:0579°-3°84°-2.906:1685°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5170°13°86°-36.904:5282°05:2484°A
15 พ.ค.05:5070°78°-12.905:3978°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4866°74°-20.905:0972°05:3173°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5567°14°72°-27.904:4769°05:2571°A
13 ก.ค.05:5667°69°-3.905:5169°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0373°19°74°-34.904:3469°05:2410°72°A
11 ส.ค.06:0474°73°-10.905:3972°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°23°79°-42.904:2373°05:2112°77°A
9 ก.ย.06:0784°80°-18.905:2677°05:4979°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1096°13°89°-28.605:0985°05:4388°A
9 ต.ค.06:1096°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:18106°19°100°-40.704:5094°05:3910°97°A
7 พ.ย.06:18107°101°-16.705:4599°06:03100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:33113°14°111°-31.805:25106°06:03109°A
7 ธ.ค.06:34113°110°-7.806:18109°---F

Ephemeris : JPL DE430