สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองบัวลำภู

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 11.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 25.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:57249°249°8.718:12250°---F
18 ม.ค.17:58249°13°247°32.719:02253°18:26250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:13257°256°14.118:38258°---F
17 ก.พ.18:13258°17°256°38.119:29262°18:47259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:21269°10°266°22.219:07270°18:41268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:26281°276°9.518:46278°---F
17 เม.ย.18:27281°17°277°33.519:43282°19:01279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:35290°11°285°23.819:30288°18:59286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:45295°289°16.019:18291°19:00290°D
15 มิ.ย.18:45295°20°286°40.120:22291°19:2811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:48293°290°9.019:04291°---F
14 ก.ค.18:48293°16°284°33.020:03288°19:21286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:38286°287°1.718:41287°---F
12 ส.ค.18:38286°12°279°25.719:34282°19:03280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:17275°272°17.318:56275°18:34273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:53264°265°7.118:15266°---F
10 ต.ค.17:53263°14°256°31.118:59261°18:22259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:37253°251°18.618:19254°17:55253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:36247°249°3.317:45250°---F
8 ธ.ค.17:36246°11°243°27.318:33248°18:01246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองบัวลำภู
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:43112°10°115°-26.505:52111°06:21113°A
17 ม.ค.06:43112°111°-2.506:39110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:37103°109°-21.506:05107°06:23108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1892°11°105°-37.905:26102°05:55104°A
17 มี.ค.06:1791°98°-13.906:0797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5580°92°-27.005:2490°05:4191°C
16 เม.ย.05:5479°-4°84°-3.006:0685°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3970°13°86°-37.104:4282°05:1484°A
15 พ.ค.05:3970°78°-13.105:2877°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3665°74°-21.104:5772°05:1973°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4367°14°73°-28.104:3569°05:1371°A
13 ก.ค.05:4467°69°-4.005:3968°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5273°19°74°-35.104:2269°05:1210°72°A
11 ส.ค.05:5374°73°-11.105:2771°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5784°23°80°-43.004:1173°05:1012°77°A
9 ก.ย.05:5884°80°-19.005:1577°05:3879°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0296°14°90°-28.704:5985°05:3488°A
9 ต.ค.06:0296°91°-4.705:5791°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:10106°20°101°-40.804:4194°05:3111°98°A
7 พ.ย.06:11107°102°-16.805:3799°05:56100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:27113°14°112°-31.905:17106°05:56109°A
7 ธ.ค.06:27113°110°-7.906:11109°---F

Ephemeris : JPL DE430