สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองคาย

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 52.6′ เหนือ ลองจิจูด 102° 44.7′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:55248°249°8.618:09250°---F
18 ม.ค.17:55249°13°247°32.719:00252°18:24250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:11257°256°14.118:36258°---F
17 ก.พ.18:11258°16°256°38.119:28262°18:45259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:19269°10°266°22.219:05270°18:40268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:26281°276°9.518:45278°---F
17 เม.ย.18:26281°16°277°33.519:42282°19:00279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:35290°11°285°23.819:30288°18:59286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:45295°289°16.019:18291°19:00290°D
15 มิ.ย.18:45295°20°286°40.120:21291°19:2811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:48293°290°9.019:03291°---F
14 ก.ค.18:48293°15°284°33.020:02288°19:21286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:38286°287°1.718:40287°---F
12 ส.ค.18:37286°12°279°25.719:33282°19:02280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:16275°272°17.318:55275°18:33273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:52264°265°7.118:14266°---F
10 ต.ค.17:51263°14°256°31.118:57261°18:20259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:34253°251°18.618:17254°17:53253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:33246°249°3.217:42249°---F
8 ธ.ค.17:34246°11°243°27.218:30248°17:59245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:43112°10°115°-26.505:52111°06:20113°A
17 ม.ค.06:43112°111°-2.506:39110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:36103°109°-21.506:05107°06:22108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1792°11°106°-37.905:25102°05:54104°A
17 มี.ค.06:1691°98°-13.906:0697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5380°92°-27.005:2290°05:3991°C
16 เม.ย.05:5279°-4°84°-3.106:0485°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3770°12°86°-37.204:4082°05:1184°A
15 พ.ค.05:3670°78°-13.205:2677°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3365°74°-21.104:5572°05:1673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4167°14°73°-28.104:3369°05:1171°A
13 ก.ค.05:4167°69°-4.105:3668°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5073°19°75°-35.104:1969°05:1010°72°A
11 ส.ค.05:5074°73°-11.105:2571°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5684°23°80°-43.104:0973°05:0812°77°A
9 ก.ย.05:5684°81°-19.105:1377°05:3779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0196°14°90°-28.804:5785°05:3388°A
9 ต.ค.06:0196°91°-4.705:5691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:10106°20°101°-40.804:4094°05:3011°98°A
7 พ.ย.06:10107°102°-16.805:3699°05:55101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:27113°14°112°-31.905:16106°05:55109°A
7 ธ.ค.06:27113°111°-7.906:11109°---F

Ephemeris : JPL DE430