คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดหนองคาย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 52.6′ เหนือ ลองจิจูด 102° 44.7′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:55 248° 249° 8.6 18:09 250° - - - F
18 ม.ค. 17:55 249° 13° 247° 32.7 19:00 252° 18:24 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:11 257° 256° 14.1 18:36 258° - - - F
17 ก.พ. 18:11 258° 16° 256° 38.1 19:28 262° 18:45 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:19 269° 10° 266° 22.2 19:05 270° 18:40 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:26 281° 276° 9.5 18:45 278° - - - F
17 เม.ย. 18:26 281° 16° 277° 33.5 19:42 282° 19:00 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:35 290° 11° 285° 23.8 19:30 288° 18:59 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:45 295° 289° 16.0 19:18 291° 19:00 290° D
15 มิ.ย. 18:45 295° 20° 286° 40.1 20:21 291° 19:28 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:48 293° 290° 9.0 19:03 291° - - - F
14 ก.ค. 18:48 293° 15° 284° 33.0 20:02 288° 19:21 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:38 286° 287° 1.7 18:40 287° - - - F
12 ส.ค. 18:37 286° 12° 279° 25.7 19:33 282° 19:02 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:16 275° 272° 17.3 18:55 275° 18:33 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:52 264° 265° 7.1 18:14 266° - - - F
10 ต.ค. 17:51 263° 14° 256° 31.1 18:57 261° 18:20 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:34 253° 251° 18.6 18:17 254° 17:53 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:33 246° 249° 3.2 17:42 249° - - - F
8 ธ.ค. 17:34 246° 11° 243° 27.2 18:30 248° 17:59 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดหนองคาย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:43 112° 10° 115° -26.5 05:52 111° 06:20 113° A
17 ม.ค. 06:43 112° 111° -2.5 06:39 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:36 103° 109° -21.5 06:05 107° 06:22 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:17 92° 11° 106° -37.9 05:25 102° 05:54 104° A
17 มี.ค. 06:16 91° 98° -13.9 06:06 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:53 80° 92° -27.0 05:22 90° 05:39 91° C
16 เม.ย. 05:52 79° -4° 84° -3.1 06:04 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:37 70° 12° 86° -37.2 04:40 82° 05:11 84° A
15 พ.ค. 05:36 70° 78° -13.2 05:26 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:33 65° 74° -21.1 04:55 72° 05:16 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:41 67° 14° 73° -28.1 04:33 69° 05:11 71° A
13 ก.ค. 05:41 67° 69° -4.1 05:36 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:50 73° 19° 75° -35.1 04:19 69° 05:10 10° 72° A
11 ส.ค. 05:50 74° 73° -11.1 05:25 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:56 84° 23° 80° -43.1 04:09 73° 05:08 12° 77° A
9 ก.ย. 05:56 84° 81° -19.1 05:13 77° 05:37 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:01 96° 14° 90° -28.8 04:57 85° 05:33 88° A
9 ต.ค. 06:01 96° 91° -4.7 05:56 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:10 106° 20° 101° -40.8 04:40 94° 05:30 11° 98° A
7 พ.ย. 06:10 107° 102° -16.8 05:36 99° 05:55 101° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:27 113° 14° 112° -31.9 05:16 106° 05:55 109° A
7 ธ.ค. 06:27 113° 111° -7.9 06:11 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430