สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดนนทบุรี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 50.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนนทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:10249°250°8.918:25251°---F
18 ม.ค.18:11249°13°249°32.919:14253°18:39251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:23258°257°14.318:49258°---F
17 ก.พ.18:24258°17°257°38.319:39262°18:57260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:29269°10°267°22.319:15270°18:49268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:32281°276°9.618:52278°---F
17 เม.ย.18:32281°17°278°33.619:48282°19:06280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:38290°12°285°23.919:33288°19:02286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:46294°289°16.119:21291°19:02290°D
15 มิ.ย.18:47294°21°287°40.120:24291°19:3011°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:50293°290°9.119:06291°---F
14 ก.ค.18:50293°16°285°33.120:06288°19:24286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:42286°286°1.818:45286°---F
12 ส.ค.18:42286°12°279°25.819:38282°19:07281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:23275°273°17.419:03275°18:41273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:03264°265°7.318:24266°---F
10 ต.ค.18:02263°15°257°31.319:09261°18:32259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:49253°252°18.818:31255°18:07253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:50247°249°3.517:58250°---F
8 ธ.ค.17:50247°11°245°27.518:47248°18:15246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดนนทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:46111°10°114°-26.505:55111°06:23112°A
17 ม.ค.06:46111°110°-2.506:42110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:41103°109°-21.406:09107°06:27108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2592°12°105°-37.805:31101°06:01103°A
17 มี.ค.06:2591°98°-13.806:1397°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0580°92°-26.805:3290°05:5091°B
16 เม.ย.06:0579°-3°84°-2.906:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5271°13°85°-36.904:5182°05:2584°A
15 พ.ค.05:5270°78°-12.905:3978°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5066°74°-20.905:1072°05:3273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5767°14°72°-27.804:4969°05:2771°A
13 ก.ค.05:5767°69°-3.805:5269°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0474°19°73°-34.904:3569°05:2510°72°A
11 ส.ค.06:0474°73°-10.905:4072°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°22°78°-42.904:2473°05:2112°76°A
9 ก.ย.06:0784°80°-18.905:2678°05:4979°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0896°13°89°-28.605:0885°05:4187°A
9 ต.ค.06:0896°91°-4.606:0591°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:14106°19°100°-40.804:4894°05:3610°97°A
7 พ.ย.06:15106°101°-16.805:4299°06:00100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:28113°14°110°-31.805:21106°05:58108°A
7 ธ.ค.06:29113°110°-7.806:14109°---F

Ephemeris : JPL DE430