สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดพัทลุง

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:22249°251°9.118:35251°---F
18 ม.ค.18:22249°13°251°33.119:24253°18:50252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:30258°258°14.418:56258°---F
17 ก.พ.18:31258°17°259°38.419:44262°19:03261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°268°22.319:16270°18:51269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:28280°277°9.518:50277°---F
17 เม.ย.18:28281°17°280°33.519:44282°19:02281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:30289°12°286°23.719:26288°18:55287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:37294°290°15.919:12291°18:53290°C
15 มิ.ย.18:37294°21°289°39.920:16291°19:2111°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:41292°290°8.918:58290°---F
14 ก.ค.18:41292°17°286°32.919:59288°19:16287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:37285°286°1.718:39286°---F
12 ส.ค.18:36285°13°281°25.719:34282°19:02281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:23275°273°17.419:03275°18:40274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:07264°266°7.418:28267°---F
10 ต.ค.18:06263°15°259°31.319:15262°18:37260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:58253°254°18.918:40255°18:16254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:02247°250°3.718:09250°---F
8 ธ.ค.18:02247°12°246°27.718:59249°18:27248°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:37111°11°112°-26.605:47110°06:15111°A
17 ม.ค.06:38111°110°-2.606:34109°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:37103°107°-21.406:03106°06:22107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2692°13°103°-37.705:28101°06:00102°A
17 มี.ค.06:2691°97°-13.706:1297°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1180°91°-26.705:3390°05:5490°B
16 เม.ย.06:1180°-3°85°-2.806:1985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0271°15°84°-36.704:5782°05:3383°A
15 พ.ค.06:0271°78°-12.705:4678°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0366°73°-20.705:2072°05:4473°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0968°15°71°-27.605:0169°05:3970°A
13 ก.ค.06:0968°69°-3.606:0469°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1374°19°71°-34.704:4770°05:3510°71°A
11 ส.ค.06:1374°73°-10.705:5072°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1184°22°76°-42.804:3374°05:2812°75°A
9 ก.ย.06:1184°79°-18.805:3378°05:5479°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0796°12°87°-28.605:1285°05:4387°A
9 ต.ค.06:0796°-1°91°-4.606:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:08106°18°97°-40.904:4894°05:3310°95°A
7 พ.ย.06:09106°100°-16.905:4099°05:5699°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:19113°14°108°-32.005:15105°05:51107°A
7 ธ.ค.06:20113°109°-8.006:07109°---F

Ephemeris : JPL DE430