สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดพะเยา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:04248°249°8.818:19250°---F
18 ม.ค.18:05249°13°247°32.819:09252°18:33249°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:21257°256°14.318:47258°---F
17 ก.พ.18:21258°17°255°38.319:38262°18:55258°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°266°22.319:17270°18:51268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:38281°276°9.718:57278°---F
17 เม.ย.18:38281°16°277°33.719:55282°19:13279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:48290°-2°286°0.018:41285°---F
16 พ.ค.18:48291°11°285°24.019:43289°19:13286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:59295°289°16.319:32292°19:14290°D
15 มิ.ย.18:59295°20°285°40.320:35292°19:4211°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:02293°290°9.319:17291°---F
14 ก.ค.19:02293°15°284°33.320:16289°19:35286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:51286°287°1.918:54287°---F
12 ส.ค.18:50286°12°279°25.919:46283°19:15280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:28275°272°17.519:07275°18:45273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:02264°265°7.318:25266°---F
10 ต.ค.18:02263°14°256°31.319:08261°18:31258°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:44253°251°18.718:27254°18:03252°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:42246°249°3.417:52249°---F
8 ธ.ค.17:43246°11°243°27.418:40248°18:08245°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:57112°10°116°-26.306:06111°06:34114°B
17 ม.ค.06:57112°111°-2.306:53111°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:49103°110°-21.306:18107°06:35108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2892°10°106°-37.705:38102°06:06104°A
17 มี.ค.06:2791°98°-13.706:1897°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0379°92°-26.905:3490°05:5091°C
16 เม.ย.06:0379°-4°84°-2.906:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4670°12°86°-37.004:5182°05:2184°A
15 พ.ค.05:4670°78°-13.005:3677°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4265°74°-21.005:0471°05:2573°C
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5066°14°73°-27.904:4268°05:2071°A
13 ก.ค.05:5066°69°-3.905:4668°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0073°19°75°-34.904:2969°05:1910°72°A
11 ส.ค.06:0073°73°-10.905:3571°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°23°81°-42.904:1973°05:1912°77°A
9 ก.ย.06:0784°81°-18.905:2377°05:4779°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1396°14°90°-28.605:0985°05:4488°A
9 ต.ค.06:1396°91°-4.506:0791°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:23107°20°102°-40.604:5294°05:4311°98°A
7 พ.ย.06:23107°102°-16.605:4899°06:08101°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:40114°14°113°-31.605:30106°06:09110°A
7 ธ.ค.06:41114°111°-7.606:24110°---F

Ephemeris : JPL DE430