สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 11° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:16249°250°9.018:31251°---F
18 ม.ค.18:17249°13°249°33.019:20253°18:45251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:28258°257°14.418:54258°---F
17 ก.พ.18:28258°17°258°38.419:43262°19:02260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:32269°10°267°22.419:18270°18:52268°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:33281°276°9.618:53278°---F
17 เม.ย.18:33281°17°279°33.619:49282°19:07280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:37290°12°286°23.819:33288°19:02286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:45294°289°16.119:20291°19:01290°C
15 มิ.ย.18:46294°21°288°40.120:23291°19:2911°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:49292°290°9.019:06290°---F
14 ก.ค.18:49292°16°285°33.020:06288°19:23286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:43286°286°1.818:45286°---F
12 ส.ค.18:42285°12°280°25.819:39282°19:08281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:25275°273°17.419:05275°18:43274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:06264°266°7.318:28266°---F
10 ต.ค.18:06263°15°258°31.319:13261°18:36260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:54253°253°18.918:36255°18:13254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:56247°250°3.618:04250°---F
8 ธ.ค.17:56247°12°245°27.618:53248°18:21247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:45111°10°113°-26.505:54110°06:23112°A
17 ม.ค.06:45111°110°-2.506:42110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:42103°108°-21.406:09107°06:28107°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2892°12°104°-37.705:32101°06:03103°A
17 มี.ค.06:2791°98°-13.706:1597°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0980°91°-26.805:3590°05:5491°B
16 เม.ย.06:0980°-3°84°-2.806:1985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5771°14°85°-36.804:5582°05:3084°A
15 พ.ค.05:5771°78°-12.805:4478°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5666°74°-20.805:1572°05:3873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0367°14°72°-27.704:5569°05:3371°A
13 ก.ค.06:0467°69°-3.705:5969°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0974°19°73°-34.804:4170°05:3010°72°A
11 ส.ค.06:0974°73°-10.805:4672°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1084°22°78°-42.804:2974°05:2512°76°A
9 ก.ย.06:1084°80°-18.805:3178°05:5379°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1096°13°88°-28.605:1285°05:4487°A
9 ต.ค.06:1096°91°-4.606:0791°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:15106°19°99°-40.804:5094°05:3710°96°A
7 พ.ย.06:15106°101°-16.805:4499°06:01100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:28113°14°110°-31.905:21106°05:58108°A
7 ธ.ค.06:28113°110°-7.806:14109°---F

Ephemeris : JPL DE430