สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:24249°250°9.118:38251°---F
18 ม.ค.18:24249°13°250°33.119:27253°18:52252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:34258°257°14.519:00258°---F
17 ก.พ.18:34258°17°259°38.519:49262°19:08260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:36269°10°268°22.419:22270°18:57269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:36281°277°9.718:57278°---F
17 เม.ย.18:36281°17°279°33.719:52282°19:10280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:39290°12°286°23.919:36288°19:04287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:47294°290°16.119:22291°19:03290°C
15 มิ.ย.18:47294°21°288°40.120:25291°19:3111°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:51292°290°9.119:08290°---F
14 ก.ค.18:51292°17°286°33.120:08288°19:25286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:45286°286°1.818:47286°---F
12 ส.ค.18:45285°13°280°25.819:42282°19:10281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:29275°273°17.519:10275°18:47274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:12264°266°7.418:33266°---F
10 ต.ค.18:11263°15°258°31.419:19261°18:41260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.18:01253°253°19.018:43255°18:20254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:04247°250°3.718:11250°---F
8 ธ.ค.18:04247°12°246°27.719:01249°18:29247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:47111°10°113°-26.505:56110°06:24112°A
17 ม.ค.06:47111°110°-2.506:44110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:45103°108°-21.306:12106°06:30107°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3292°12°104°-37.605:35101°06:07102°A
17 มี.ค.06:3291°98°-13.606:1997°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1580°91°-26.705:3990°05:5991°B
16 เม.ย.06:1580°-3°85°-2.706:2485°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0571°14°85°-36.705:0182°05:3784°A
15 พ.ค.06:0571°78°-12.705:5078°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0466°74°-20.605:2372°05:4673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:1167°14°71°-27.605:0369°05:4171°A
13 ก.ค.06:1168°69°-3.606:0769°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1674°19°72°-34.704:4970°05:3710°71°A
11 ส.ค.06:1674°73°-10.705:5372°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1684°22°77°-42.704:3674°05:3212°76°A
9 ก.ย.06:1684°79°-18.705:3778°05:5979°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1496°13°88°-28.505:1785°05:4987°A
9 ต.ค.06:1496°91°-4.506:1291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:17106°19°98°-40.704:5594°05:4010°96°A
7 พ.ย.06:17106°100°-16.705:4799°06:04100°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:29113°14°109°-31.805:24106°06:00107°A
7 ธ.ค.06:30113°109°-7.806:16109°---F

Ephemeris : JPL DE430