คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:24 249° 250° 9.1 18:38 251° - - - F
18 ม.ค. 18:24 249° 13° 250° 33.1 19:27 253° 18:52 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:34 258° 257° 14.5 19:00 258° - - - F
17 ก.พ. 18:34 258° 17° 259° 38.5 19:49 262° 19:08 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:36 269° 10° 268° 22.4 19:22 270° 18:57 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:36 281° 277° 9.7 18:57 278° - - - F
17 เม.ย. 18:36 281° 17° 279° 33.7 19:52 282° 19:10 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:39 290° 12° 286° 23.9 19:36 288° 19:04 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:47 294° 290° 16.1 19:22 291° 19:03 290° C
15 มิ.ย. 18:47 294° 21° 288° 40.1 20:25 291° 19:31 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:51 292° 290° 9.1 19:08 290° - - - F
14 ก.ค. 18:51 292° 17° 286° 33.1 20:08 288° 19:25 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:45 286° 286° 1.8 18:47 286° - - - F
12 ส.ค. 18:45 285° 13° 280° 25.8 19:42 282° 19:10 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:29 275° 273° 17.5 19:10 275° 18:47 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:12 264° 266° 7.4 18:33 266° - - - F
10 ต.ค. 18:11 263° 15° 258° 31.4 19:19 261° 18:41 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 18:01 253° 253° 19.0 18:43 255° 18:20 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:04 247° 250° 3.7 18:11 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:04 247° 12° 246° 27.7 19:01 249° 18:29 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:47 111° 10° 113° -26.5 05:56 110° 06:24 112° A
17 ม.ค. 06:47 111° 110° -2.5 06:44 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:45 103° 108° -21.3 06:12 106° 06:30 107° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:32 92° 12° 104° -37.6 05:35 101° 06:07 102° A
17 มี.ค. 06:32 91° 98° -13.6 06:19 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:15 80° 91° -26.7 05:39 90° 05:59 91° B
16 เม.ย. 06:15 80° -3° 85° -2.7 06:24 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:05 71° 14° 85° -36.7 05:01 82° 05:37 84° A
15 พ.ค. 06:05 71° 78° -12.7 05:50 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:04 66° 74° -20.6 05:23 72° 05:46 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:11 67° 14° 71° -27.6 05:03 69° 05:41 71° A
13 ก.ค. 06:11 68° 69° -3.6 06:07 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:16 74° 19° 72° -34.7 04:49 70° 05:37 10° 71° A
11 ส.ค. 06:16 74° 73° -10.7 05:53 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:16 84° 22° 77° -42.7 04:36 74° 05:32 12° 76° A
9 ก.ย. 06:16 84° 79° -18.7 05:37 78° 05:59 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:14 96° 13° 88° -28.5 05:17 85° 05:49 87° A
9 ต.ค. 06:14 96° 91° -4.5 06:12 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:17 106° 19° 98° -40.7 04:55 94° 05:40 10° 96° A
7 พ.ย. 06:17 106° 100° -16.7 05:47 99° 06:04 100° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:29 113° 14° 109° -31.8 05:24 106° 06:00 107° A
7 ธ.ค. 06:30 113° 109° -7.8 06:16 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430