คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดร้อยเอ็ด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 40.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:54 249° 250° 8.6 18:08 250° - - - F
18 ม.ค. 17:55 249° 13° 248° 32.6 18:58 253° 18:23 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:09 257° 256° 14.1 18:34 258° - - - F
17 ก.พ. 18:09 258° 17° 256° 38.1 19:25 262° 18:43 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:16 269° 10° 267° 22.1 19:01 270° 18:36 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:21 281° 276° 9.4 18:40 278° - - - F
17 เม.ย. 18:21 281° 17° 277° 33.4 19:37 282° 18:55 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:28 290° 11° 285° 23.7 19:23 288° 18:53 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:38 295° 289° 15.9 19:11 291° 18:53 290° D
15 มิ.ย. 18:38 295° 20° 286° 39.9 20:14 291° 19:21 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:41 293° 290° 8.9 18:57 291° - - - F
14 ก.ค. 18:41 293° 16° 284° 32.9 19:56 288° 19:14 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:32 286° 287° 1.6 18:34 287° - - - F
12 ส.ค. 18:32 286° 12° 279° 25.6 19:27 282° 18:56 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:11 275° 272° 17.2 18:51 275° 18:29 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:49 264° 265° 7.1 18:11 266° - - - F
10 ต.ค. 17:48 263° 14° 257° 31.0 18:55 261° 18:18 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:33 253° 252° 18.5 18:15 255° 17:52 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:33 247° 249° 3.2 17:41 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:33 247° 11° 244° 27.2 18:30 248° 17:58 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:37 112° 10° 115° -26.7 05:45 111° 06:14 113° A
17 ม.ค. 06:37 111° 110° -2.7 06:32 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:31 103° 109° -21.6 05:59 107° 06:17 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:13 92° 11° 105° -38.0 05:20 101° 05:49 103° A
17 มี.ค. 06:12 91° 98° -14.0 06:01 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:51 80° 92° -27.1 05:19 90° 05:36 91° C
16 เม.ย. 05:50 79° -3° 84° -3.1 06:01 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:36 70° 13° 86° -37.2 04:37 82° 05:10 84° A
15 พ.ค. 05:36 70° 78° -13.2 05:24 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:33 66° 74° -21.1 04:53 72° 05:15 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:40 67° 14° 73° -28.1 04:32 69° 05:10 71° A
13 ก.ค. 05:41 67° 69° -4.1 05:35 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:49 73° 19° 74° -35.1 04:18 69° 05:09 10° 72° A
11 ส.ค. 05:49 74° 73° -11.1 05:24 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:53 84° 23° 79° -43.1 04:08 73° 05:06 12° 77° A
9 ก.ย. 05:53 84° 80° -19.1 05:10 77° 05:34 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:56 96° 14° 90° -28.8 04:54 85° 05:29 88° A
9 ต.ค. 05:56 96° 91° -4.8 05:52 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:04 106° 20° 101° -40.9 04:36 94° 05:25 11° 97° A
7 พ.ย. 06:05 107° 101° -16.9 05:31 99° 05:49 100° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:20 113° 14° 111° -32.0 05:10 106° 05:49 109° A
7 ธ.ค. 06:20 113° 110° -8.0 06:04 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430