สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดร้อยเอ็ด

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 40.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:54249°250°8.618:08250°---F
18 ม.ค.17:55249°13°248°32.618:58253°18:23250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:09257°256°14.118:34258°---F
17 ก.พ.18:09258°17°256°38.119:25262°18:43259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:16269°10°267°22.119:01270°18:36268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:21281°276°9.418:40278°---F
17 เม.ย.18:21281°17°277°33.419:37282°18:55280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:28290°11°285°23.719:23288°18:53286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:38295°289°15.919:11291°18:53290°D
15 มิ.ย.18:38295°20°286°39.920:14291°19:2111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:41293°290°8.918:57291°---F
14 ก.ค.18:41293°16°284°32.919:56288°19:14286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:32286°287°1.618:34287°---F
12 ส.ค.18:32286°12°279°25.619:27282°18:56281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:11275°272°17.218:51275°18:29273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:49264°265°7.118:11266°---F
10 ต.ค.17:48263°14°257°31.018:55261°18:18259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:33253°252°18.518:15255°17:52253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:33247°249°3.217:41250°---F
8 ธ.ค.17:33247°11°244°27.218:30248°17:58246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดร้อยเอ็ด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:37112°10°115°-26.705:45111°06:14113°A
17 ม.ค.06:37111°110°-2.706:32110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:31103°109°-21.605:59107°06:17108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1392°11°105°-38.005:20101°05:49103°A
17 มี.ค.06:1291°98°-14.006:0197°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5180°92°-27.105:1990°05:3691°C
16 เม.ย.05:5079°-3°84°-3.106:0185°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3670°13°86°-37.204:3782°05:1084°A
15 พ.ค.05:3670°78°-13.205:2478°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3366°74°-21.104:5372°05:1573°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4067°14°73°-28.104:3269°05:1071°A
13 ก.ค.05:4167°69°-4.105:3569°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:4973°19°74°-35.104:1869°05:0910°72°A
11 ส.ค.05:4974°73°-11.105:2471°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5384°23°79°-43.104:0873°05:0612°77°A
9 ก.ย.05:5384°80°-19.105:1077°05:3479°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5696°14°90°-28.804:5485°05:2988°A
9 ต.ค.05:5696°91°-4.805:5291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:04106°20°101°-40.904:3694°05:2511°97°A
7 พ.ย.06:05107°101°-16.905:3199°05:49100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:20113°14°111°-32.005:10106°05:49109°A
7 ธ.ค.06:20113°110°-8.006:04109°---F

Ephemeris : JPL DE430