สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสระแก้ว

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 13° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:04249°250°8.818:18251°---F
18 ม.ค.18:05249°13°249°32.819:08253°18:33251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:17258°257°14.218:43258°---F
17 ก.พ.18:17258°17°257°38.219:33262°18:51260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:22269°10°267°22.219:08270°18:43268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:25281°276°9.518:45278°---F
17 เม.ย.18:25281°17°278°33.519:41282°18:59280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:31290°12°285°23.719:27288°18:56286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:40294°289°16.019:14291°18:55290°D
15 มิ.ย.18:40294°21°287°40.020:17291°19:2311°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:44293°290°9.019:00291°---F
14 ก.ค.18:44293°16°285°33.019:59288°19:17286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:36286°286°1.718:38286°---F
12 ส.ค.18:35286°12°279°25.619:32282°19:00281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:17275°273°17.318:57275°18:35273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:56264°265°7.218:18266°---F
10 ต.ค.17:56263°15°257°31.219:03261°18:25259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:42253°252°18.718:24255°18:01253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:43247°249°3.417:51250°---F
8 ธ.ค.17:44247°11°245°27.418:40248°18:09246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสระแก้ว
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:39111°10°114°-26.605:48111°06:17112°A
17 ม.ค.06:39111°110°-2.606:35110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:35103°109°-21.506:03107°06:21108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1992°12°105°-37.905:25101°05:55103°A
17 มี.ค.06:1891°98°-13.906:0797°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5980°92°-27.005:2590°05:4491°B
16 เม.ย.05:5879°-3°84°-3.006:0985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4571°13°85°-37.004:4582°05:1984°A
15 พ.ค.05:4570°78°-13.005:3278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4466°74°-21.005:0372°05:2673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5167°14°72°-27.904:4269°05:2071°A
13 ก.ค.05:5167°69°-3.905:4669°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5874°19°73°-35.004:2969°05:1810°72°A
11 ส.ค.05:5874°73°-11.005:3372°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0084°23°78°-43.004:1773°05:1512°76°A
9 ก.ย.06:0084°80°-19.005:1978°05:4279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0296°13°89°-28.705:0285°05:3587°A
9 ต.ค.06:0296°91°-4.705:5891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:08106°19°100°-40.904:4294°05:2910°97°A
7 พ.ย.06:08106°101°-16.905:3699°05:54100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:22113°14°110°-32.005:14106°05:52108°A
7 ธ.ค.06:23113°110°-7.906:07109°---F

Ephemeris : JPL DE430