สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสกลนคร

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:50249°249°8.618:05250°---F
18 ม.ค.17:51249°13°247°32.618:55253°18:19250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:06257°256°14.018:31258°---F
17 ก.พ.18:06258°16°256°38.019:22262°18:40259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:14269°10°266°22.118:59270°18:34268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:19281°276°9.418:38278°---F
17 เม.ย.18:20281°16°277°33.419:36282°18:54279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:28290°11°285°23.719:23288°18:52286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:38295°289°15.919:11291°18:53290°D
15 มิ.ย.18:38295°20°286°39.920:14291°19:2111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:41293°290°8.918:56291°---F
14 ก.ค.18:41293°16°284°32.919:55288°19:14286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:32286°287°1.618:34287°---F
12 ส.ค.18:31286°12°279°25.619:26282°18:56280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:10275°272°17.218:49275°18:27273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:46264°265°7.018:08266°---F
10 ต.ค.17:46263°14°256°31.018:52261°18:15259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:30253°251°18.518:12254°17:48253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:29247°249°3.217:37250°---F
8 ธ.ค.17:29246°11°243°27.218:26248°17:54246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:36112°10°115°-26.705:45111°06:14113°A
17 ม.ค.06:37112°111°-2.706:32110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:30103°109°-21.605:58107°06:16108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1192°11°105°-38.005:19102°05:48104°A
17 มี.ค.06:1091°98°-14.006:0097°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:4880°92°-27.105:1790°05:3491°C
16 เม.ย.05:4779°-3°84°-3.105:5985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3270°13°86°-37.204:3482°05:0784°A
15 พ.ค.05:3270°78°-13.205:2177°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:2965°74°-21.204:5072°05:1273°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:3667°14°73°-28.204:2869°05:0671°A
13 ก.ค.05:3767°69°-4.205:3168°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:4573°19°74°-35.204:1469°05:0510°72°A
11 ส.ค.05:4674°73°-11.205:2071°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5184°23°80°-43.204:0473°05:0312°77°A
9 ก.ย.05:5184°80°-19.205:0777°05:3179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5596°14°90°-28.804:5285°05:2788°A
9 ต.ค.05:5596°91°-4.805:5091°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:04106°20°101°-41.004:3494°05:2411°98°A
7 พ.ย.06:04107°102°-16.905:2999°05:49100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:20113°14°112°-32.005:10106°05:49109°A
7 ธ.ค.06:20113°110°-8.006:04109°---F

Ephemeris : JPL DE430