คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสกลนคร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:50 249° 249° 8.6 18:05 250° - - - F
18 ม.ค. 17:51 249° 13° 247° 32.6 18:55 253° 18:19 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:06 257° 256° 14.0 18:31 258° - - - F
17 ก.พ. 18:06 258° 16° 256° 38.0 19:22 262° 18:40 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:14 269° 10° 266° 22.1 18:59 270° 18:34 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:19 281° 276° 9.4 18:38 278° - - - F
17 เม.ย. 18:20 281° 16° 277° 33.4 19:36 282° 18:54 279° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:28 290° 11° 285° 23.7 19:23 288° 18:52 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:38 295° 289° 15.9 19:11 291° 18:53 290° D
15 มิ.ย. 18:38 295° 20° 286° 39.9 20:14 291° 19:21 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:41 293° 290° 8.9 18:56 291° - - - F
14 ก.ค. 18:41 293° 16° 284° 32.9 19:55 288° 19:14 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:32 286° 287° 1.6 18:34 287° - - - F
12 ส.ค. 18:31 286° 12° 279° 25.6 19:26 282° 18:56 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:10 275° 272° 17.2 18:49 275° 18:27 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:46 264° 265° 7.0 18:08 266° - - - F
10 ต.ค. 17:46 263° 14° 256° 31.0 18:52 261° 18:15 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:30 253° 251° 18.5 18:12 254° 17:48 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:29 247° 249° 3.2 17:37 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:29 246° 11° 243° 27.2 18:26 248° 17:54 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสกลนคร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:36 112° 10° 115° -26.7 05:45 111° 06:14 113° A
17 ม.ค. 06:37 112° 111° -2.7 06:32 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:30 103° 109° -21.6 05:58 107° 06:16 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:11 92° 11° 105° -38.0 05:19 102° 05:48 104° A
17 มี.ค. 06:10 91° 98° -14.0 06:00 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:48 80° 92° -27.1 05:17 90° 05:34 91° C
16 เม.ย. 05:47 79° -3° 84° -3.1 05:59 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:32 70° 13° 86° -37.2 04:34 82° 05:07 84° A
15 พ.ค. 05:32 70° 78° -13.2 05:21 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:29 65° 74° -21.2 04:50 72° 05:12 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:36 67° 14° 73° -28.2 04:28 69° 05:06 71° A
13 ก.ค. 05:37 67° 69° -4.2 05:31 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:45 73° 19° 74° -35.2 04:14 69° 05:05 10° 72° A
11 ส.ค. 05:46 74° 73° -11.2 05:20 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:51 84° 23° 80° -43.2 04:04 73° 05:03 12° 77° A
9 ก.ย. 05:51 84° 80° -19.2 05:07 77° 05:31 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:55 96° 14° 90° -28.8 04:52 85° 05:27 88° A
9 ต.ค. 05:55 96° 91° -4.8 05:50 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:04 106° 20° 101° -41.0 04:34 94° 05:24 11° 98° A
7 พ.ย. 06:04 107° 102° -16.9 05:29 99° 05:49 100° C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:20 113° 14° 112° -32.0 05:10 106° 05:49 109° A
7 ธ.ค. 06:20 113° 110° -8.0 06:04 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430