คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสระบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:08 249° 250° 8.9 18:22 251° - - - F
18 ม.ค. 18:08 249° 13° 248° 32.9 19:12 253° 18:36 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:21 258° 256° 14.3 18:47 258° - - - F
17 ก.พ. 18:21 258° 17° 257° 38.3 19:37 262° 18:55 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:27 269° 10° 267° 22.3 19:13 270° 18:47 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:30 281° 276° 9.6 18:50 278° - - - F
17 เม.ย. 18:30 281° 17° 278° 33.6 19:47 282° 19:04 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:37 290° 12° 285° 23.8 19:32 288° 19:02 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:46 294° 289° 16.1 19:20 291° 19:01 290° D
15 มิ.ย. 18:46 294° 21° 287° 40.1 20:23 291° 19:29 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:50 293° 290° 9.0 19:06 291° - - - F
14 ก.ค. 18:50 293° 16° 285° 33.0 20:05 288° 19:23 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:41 286° 286° 1.7 18:44 287° - - - F
12 ส.ค. 18:41 286° 12° 279° 25.7 19:37 282° 19:06 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:22 275° 272° 17.4 19:02 275° 18:40 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:00 264° 265° 7.2 18:22 266° - - - F
10 ต.ค. 18:00 263° 15° 257° 31.2 19:07 261° 18:30 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:46 253° 252° 18.8 18:28 255° 18:05 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:47 247° 249° 3.5 17:55 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:47 247° 11° 244° 27.5 18:44 248° 18:12 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:45 111° 10° 114° -26.5 05:54 111° 06:22 113° A
17 ม.ค. 06:45 111° 110° -2.5 06:41 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:40 103° 109° -21.4 06:08 107° 06:26 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:24 92° 12° 105° -37.8 05:30 101° 06:00 103° A
17 มี.ค. 06:23 91° 98° -13.8 06:12 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:03 80° 92° -26.9 05:30 90° 05:48 91° B
16 เม.ย. 06:02 79° -3° 84° -2.9 06:13 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:49 71° 13° 86° -37.0 04:49 82° 05:22 84° A
15 พ.ค. 05:49 70° 78° -13.0 05:37 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:47 66° 74° -20.9 05:07 72° 05:29 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:54 67° 14° 72° -27.9 04:46 69° 05:24 71° A
13 ก.ค. 05:54 67° 69° -3.9 05:49 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:02 74° 19° 74° -34.9 04:32 69° 05:22 10° 72° A
11 ส.ค. 06:02 74° 73° -10.9 05:37 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:05 84° 23° 79° -42.9 04:21 73° 05:19 12° 77° A
9 ก.ย. 06:05 84° 80° -18.9 05:23 78° 05:46 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:07 96° 13° 89° -28.7 05:06 85° 05:40 87° A
9 ต.ค. 06:07 96° 91° -4.7 06:03 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:13 106° 19° 100° -40.8 04:47 94° 05:35 10° 97° A
7 พ.ย. 06:14 107° 101° -16.8 05:41 99° 05:59 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:28 113° 14° 111° -31.9 05:20 106° 05:58 108° A
7 ธ.ค. 06:29 113° 110° -7.8 06:13 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430