สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสตูล

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:23249°251°9.118:37251°---F
18 ม.ค.18:24249°13°251°33.119:25253°18:51252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:31258°258°14.518:57258°---F
17 ก.พ.18:32258°17°260°38.519:45262°19:04261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°268°22.319:17270°18:51269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:28280°277°9.518:49277°---F
17 เม.ย.18:28281°17°280°33.519:43282°19:01281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:29289°12°286°23.719:25288°18:54287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:35294°290°15.919:11291°18:51290°C
15 มิ.ย.18:35294°21°290°39.920:14291°19:1911°290°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:40292°290°8.918:57290°---F
14 ก.ค.18:40292°17°287°32.919:58288°19:14287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:36285°286°1.718:37286°---F
12 ส.ค.18:35285°13°281°25.619:34282°19:01281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:22275°274°17.419:03275°18:40274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:07264°266°7.418:28267°---F
10 ต.ค.18:07263°15°260°31.419:15262°18:37261°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:59253°254°19.018:41255°18:18254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:04247°250°3.718:11250°---F
8 ธ.ค.18:04247°12°247°27.719:00249°18:29248°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:36111°11°112°-26.705:45110°06:13111°A
17 ม.ค.06:36111°109°-2.706:33109°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:36103°107°-21.506:02106°06:21107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2692°13°103°-37.705:27101°06:00102°A
17 มี.ค.06:2691°97°-13.706:1197°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1280°91°-26.705:3390°05:5590°B
16 เม.ย.06:1280°-3°85°-2.706:2085°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0471°15°84°-36.704:5782°05:3483°A
15 พ.ค.06:0371°78°-12.705:4778°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0567°73°-20.605:2172°05:4573°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:1168°15°71°-27.605:0269°05:4070°A
13 ก.ค.06:1168°69°-3.606:0669°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1474°18°71°-34.704:4870°05:3610°71°A
11 ส.ค.06:1474°73°-10.705:5272°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1284°22°75°-42.804:3574°05:2812°75°A
9 ก.ย.06:1184°79°-18.805:3478°05:5579°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0796°12°87°-28.605:1285°05:4386°A
9 ต.ค.06:0796°-1°91°-4.706:0691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:07106°18°97°-40.904:4894°05:3210°95°A
7 พ.ย.06:08106°100°-16.905:3999°05:5599°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:18113°14°108°-32.005:14105°05:50107°A
7 ธ.ค.06:18113°109°-8.006:05108°---F

Ephemeris : JPL DE430