คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 07.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 20.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:53 249° 250° 8.6 18:07 251° - - - F
18 ม.ค. 17:54 249° 13° 248° 32.6 18:57 253° 18:22 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:07 258° 256° 14.0 18:32 258° - - - F
17 ก.พ. 18:07 258° 17° 257° 38.1 19:23 262° 18:41 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:13 269° 10° 267° 22.0 18:59 270° 18:33 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:17 281° 276° 9.4 18:36 278° - - - F
17 เม.ย. 18:17 281° 17° 278° 33.4 19:33 282° 18:51 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:24 290° 11° 285° 23.6 19:19 288° 18:49 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:33 294° 289° 15.9 19:07 291° 18:48 290° D
15 มิ.ย. 18:34 294° 20° 287° 39.9 20:10 291° 19:17 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:37 293° 290° 8.8 18:52 291° - - - F
14 ก.ค. 18:37 293° 16° 284° 32.8 19:52 288° 19:10 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:28 286° 286° 1.5 18:30 287° - - - F
12 ส.ค. 18:28 286° 12° 279° 25.5 19:24 282° 18:53 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:08 275° 272° 17.1 18:48 275° 18:26 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:47 264° 265° 7.0 18:08 266° - - - F
10 ต.ค. 17:46 263° 15° 257° 31.0 18:52 261° 18:15 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:32 253° 252° 18.5 18:14 255° 17:50 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:32 247° 249° 3.2 17:40 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:32 247° 11° 244° 27.2 18:28 248° 17:57 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:32 112° 10° 114° -26.7 05:41 111° 06:09 113° A
17 ม.ค. 06:32 111° 110° -2.7 06:28 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:27 103° 109° -21.6 05:55 107° 06:13 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:10 92° 12° 105° -38.0 05:16 101° 05:46 103° A
17 มี.ค. 06:09 91° 98° -14.0 05:58 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:49 80° 92° -27.1 05:16 90° 05:34 91° B
16 เม.ย. 05:48 79° -3° 84° -3.1 05:59 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:35 71° 13° 86° -37.2 04:35 82° 05:08 84° A
15 พ.ค. 05:34 70° 78° -13.2 05:22 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:32 66° 74° -21.2 04:52 72° 05:14 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:39 67° 14° 72° -28.1 04:31 69° 05:09 71° A
13 ก.ค. 05:40 67° 69° -4.1 05:34 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:47 74° 19° 74° -35.2 04:17 69° 05:07 10° 72° A
11 ส.ค. 05:47 74° 73° -11.2 05:22 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:51 84° 23° 79° -43.2 04:06 73° 05:04 12° 77° A
9 ก.ย. 05:51 84° 80° -19.2 05:09 77° 05:32 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:53 96° 13° 89° -28.9 04:52 85° 05:26 88° A
9 ต.ค. 05:53 96° 91° -4.9 05:49 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:00 106° 19° 100° -41.0 04:33 94° 05:21 11° 97° A
7 พ.ย. 06:01 107° 101° -17.0 05:27 99° 05:46 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:15 113° 14° 111° -32.1 05:06 106° 05:45 108° A
7 ธ.ค. 06:16 113° 110° -8.1 06:00 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430