สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุโขทัย

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 00.4′ เหนือ ลองจิจูด 99° 49.4′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุโขทัย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:08249°249°8.918:23250°---F
18 ม.ค.18:09249°13°247°32.919:13253°18:37250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:23257°256°14.318:49258°---F
17 ก.พ.18:23258°17°256°38.319:40262°18:58259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:31269°10°266°22.319:17270°18:52268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:37281°276°9.718:56278°---F
17 เม.ย.18:37281°17°277°33.719:54282°19:11279°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:45290°11°285°24.019:40288°19:10286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:55295°289°16.219:29291°19:10290°D
15 มิ.ย.18:55295°20°286°40.220:32291°19:3811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:58293°290°9.219:14291°---F
14 ก.ค.18:58293°16°284°33.220:13288°19:31286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:49286°287°1.918:51287°---F
12 ส.ค.18:48286°12°279°25.919:44282°19:13280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:27275°272°17.419:07275°18:45273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:04264°265°7.318:26266°---F
10 ต.ค.18:03263°14°256°31.319:10261°18:33259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:47253°251°18.818:30254°18:06253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:47247°249°3.517:56250°---F
8 ธ.ค.17:47246°11°243°27.518:44248°18:12246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุโขทัย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:53112°10°115°-26.406:03111°06:31113°A
17 ม.ค.06:54112°110°-2.406:50110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:47103°109°-21.306:16107°06:33108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2892°11°105°-37.705:36101°06:05103°A
17 มี.ค.06:2891°98°-13.706:1897°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0580°92°-26.805:3490°05:5291°C
16 เม.ย.06:0579°-4°84°-2.906:1785°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5070°12°86°-36.904:5282°05:2484°A
15 พ.ค.05:4970°78°-13.005:3977°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4765°74°-20.905:0872°05:2973°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5467°14°73°-27.904:4669°05:2471°A
13 ก.ค.05:5467°69°-3.905:5068°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0373°19°74°-34.904:3369°05:2310°72°A
11 ส.ค.06:0374°73°-10.905:3871°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0884°23°80°-42.904:2273°05:2112°77°A
9 ก.ย.06:0884°80°-18.905:2677°05:4979°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1296°13°90°-28.605:1085°05:4488°A
9 ต.ค.06:1296°91°-4.606:0891°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:21106°19°101°-40.704:5294°05:4111°98°A
7 พ.ย.06:21107°102°-16.705:4799°06:06100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:37113°14°112°-31.705:27106°06:06109°A
7 ธ.ค.06:37113°110°-7.706:21109°---F

Ephemeris : JPL DE430