สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:22249°251°9.118:36251°---F
18 ม.ค.18:23249°13°250°33.119:25253°18:51252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:32258°257°14.518:58258°---F
17 ก.พ.18:32258°17°259°38.519:47262°19:05261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:34269°10°268°22.419:20270°18:54269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:33280°277°9.618:54277°---F
17 เม.ย.18:33281°17°279°33.619:49282°19:06280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:35290°12°286°23.819:32288°19:00287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:43294°290°16.019:18291°18:58290°C
15 มิ.ย.18:43294°21°289°40.020:21291°19:2711°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:47292°290°9.019:04290°---F
14 ก.ค.18:47292°17°286°33.020:04288°19:21287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:41286°286°1.718:44286°---F
12 ส.ค.18:41285°13°280°25.719:39282°19:07281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:26275°273°17.419:06275°18:44274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:09264°266°7.418:30267°---F
10 ต.ค.18:09263°15°259°31.419:17262°18:39260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:59253°253°19.018:41255°18:18254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.18:02247°250°3.718:10250°---F
8 ธ.ค.18:03247°12°246°27.718:59249°18:28247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:43111°11°113°-26.605:52110°06:20111°A
17 ม.ค.06:43111°110°-2.606:40110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:42103°108°-21.406:08106°06:27107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2992°13°103°-37.705:32101°06:04102°A
17 มี.ค.06:2991°97°-13.706:1597°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:1380°91°-26.705:3790°05:5790°B
16 เม.ย.06:1380°-3°85°-2.706:2285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.06:0371°14°84°-36.704:5982°05:3584°A
15 พ.ค.06:0371°78°-12.705:4878°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0366°74°-20.605:2172°05:4473°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:1068°14°71°-27.605:0169°05:3970°A
13 ก.ค.06:1068°69°-3.606:0569°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:1474°19°72°-34.704:4870°05:3610°71°A
11 ส.ค.06:1474°73°-10.705:5172°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1384°22°77°-42.804:3574°05:2912°76°A
9 ก.ย.06:1384°79°-18.805:3578°05:5679°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1196°13°88°-28.605:1585°05:4687°A
9 ต.ค.06:1196°91°-4.606:0991°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:13106°19°98°-40.804:5294°05:3710°96°A
7 พ.ย.06:14106°100°-16.805:4499°06:0099°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:25113°14°109°-31.905:20106°05:56107°A
7 ธ.ค.06:26113°109°-7.906:12109°---F

Ephemeris : JPL DE430