คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:22 249° 251° 9.1 18:36 251° - - - F
18 ม.ค. 18:23 249° 13° 250° 33.1 19:25 253° 18:51 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:32 258° 257° 14.5 18:58 258° - - - F
17 ก.พ. 18:32 258° 17° 259° 38.5 19:47 262° 19:05 261° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:34 269° 10° 268° 22.4 19:20 270° 18:54 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:33 280° 277° 9.6 18:54 277° - - - F
17 เม.ย. 18:33 281° 17° 279° 33.6 19:49 282° 19:06 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:35 290° 12° 286° 23.8 19:32 288° 19:00 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:43 294° 290° 16.0 19:18 291° 18:58 290° C
15 มิ.ย. 18:43 294° 21° 289° 40.0 20:21 291° 19:27 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:47 292° 290° 9.0 19:04 290° - - - F
14 ก.ค. 18:47 292° 17° 286° 33.0 20:04 288° 19:21 287° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:41 286° 286° 1.7 18:44 286° - - - F
12 ส.ค. 18:41 285° 13° 280° 25.7 19:39 282° 19:07 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:26 275° 273° 17.4 19:06 275° 18:44 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:09 264° 266° 7.4 18:30 267° - - - F
10 ต.ค. 18:09 263° 15° 259° 31.4 19:17 262° 18:39 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:59 253° 253° 19.0 18:41 255° 18:18 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 18:02 247° 250° 3.7 18:10 250° - - - F
8 ธ.ค. 18:03 247° 12° 246° 27.7 18:59 249° 18:28 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:43 111° 11° 113° -26.6 05:52 110° 06:20 111° A
17 ม.ค. 06:43 111° 110° -2.6 06:40 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:42 103° 108° -21.4 06:08 106° 06:27 107° C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:29 92° 13° 103° -37.7 05:32 101° 06:04 102° A
17 มี.ค. 06:29 91° 97° -13.7 06:15 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:13 80° 91° -26.7 05:37 90° 05:57 90° B
16 เม.ย. 06:13 80° -3° 85° -2.7 06:22 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 06:03 71° 14° 84° -36.7 04:59 82° 05:35 84° A
15 พ.ค. 06:03 71° 78° -12.7 05:48 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:03 66° 74° -20.6 05:21 72° 05:44 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:10 68° 14° 71° -27.6 05:01 69° 05:39 70° A
13 ก.ค. 06:10 68° 69° -3.6 06:05 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:14 74° 19° 72° -34.7 04:48 70° 05:36 10° 71° A
11 ส.ค. 06:14 74° 73° -10.7 05:51 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:13 84° 22° 77° -42.8 04:35 74° 05:29 12° 76° A
9 ก.ย. 06:13 84° 79° -18.8 05:35 78° 05:56 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:11 96° 13° 88° -28.6 05:15 85° 05:46 87° A
9 ต.ค. 06:11 96° 91° -4.6 06:09 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:13 106° 19° 98° -40.8 04:52 94° 05:37 10° 96° A
7 พ.ย. 06:14 106° 100° -16.8 05:44 99° 06:00 99° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:25 113° 14° 109° -31.9 05:20 106° 05:56 107° A
7 ธ.ค. 06:26 113° 109° -7.9 06:12 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430