คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดสุรินทร์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 17:57 249° 250° 8.7 18:11 251° - - - F
18 ม.ค. 17:57 249° 13° 248° 32.7 19:00 253° 18:25 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:10 258° 256° 14.1 18:36 258° - - - F
17 ก.พ. 18:11 258° 17° 257° 38.1 19:26 262° 18:44 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:17 269° 10° 267° 22.1 19:02 270° 18:37 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:20 281° 276° 9.4 18:40 278° - - - F
17 เม.ย. 18:21 281° 17° 278° 33.4 19:37 282° 18:54 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:27 290° 11° 285° 23.7 19:22 288° 18:52 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:36 294° 289° 15.9 19:10 291° 18:51 290° D
15 มิ.ย. 18:37 294° 20° 287° 39.9 20:13 291° 19:20 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:40 293° 290° 8.9 18:55 291° - - - F
14 ก.ค. 18:40 293° 16° 284° 32.9 19:55 288° 19:13 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:31 286° 286° 1.6 18:33 287° - - - F
12 ส.ค. 18:31 286° 12° 279° 25.6 19:27 282° 18:56 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:12 275° 272° 17.2 18:51 275° 18:29 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:50 264° 265° 7.1 18:12 266° - - - F
10 ต.ค. 17:49 263° 15° 257° 31.1 18:56 261° 18:19 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:35 253° 252° 18.6 18:17 255° 17:54 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:36 247° 249° 3.3 17:44 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:36 247° 11° 244° 27.3 18:32 248° 18:01 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:35 112° 10° 114° -26.7 05:44 111° 06:13 113° A
17 ม.ค. 06:35 111° 110° -2.7 06:31 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:30 103° 109° -21.6 05:58 107° 06:16 108° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:13 92° 12° 105° -38.0 05:20 101° 05:49 103° A
17 มี.ค. 06:13 91° 98° -14.0 06:01 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:52 80° 92° -27.1 05:19 90° 05:38 91° B
16 เม.ย. 05:52 79° -3° 84° -3.1 06:02 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:38 71° 13° 86° -37.1 04:38 82° 05:12 84° A
15 พ.ค. 05:38 70° 78° -13.1 05:26 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:36 66° 74° -21.1 04:56 72° 05:18 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:43 67° 14° 72° -28.1 04:35 69° 05:13 71° A
13 ก.ค. 05:44 67° 69° -4.1 05:38 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:51 74° 19° 74° -35.1 04:21 69° 05:11 10° 72° A
11 ส.ค. 05:51 74° 73° -11.1 05:26 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:54 84° 23° 79° -43.1 04:10 73° 05:08 12° 77° A
9 ก.ย. 05:54 84° 80° -19.1 05:12 78° 05:36 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:56 96° 13° 89° -28.8 04:55 85° 05:29 88° A
9 ต.ค. 05:57 96° 91° -4.8 05:52 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:03 106° 19° 100° -41.0 04:36 94° 05:25 10° 97° A
7 พ.ย. 06:04 107° 101° -17.0 05:31 99° 05:49 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:18 113° 14° 111° -32.0 05:10 106° 05:48 108° A
7 ธ.ค. 06:19 113° 110° -8.0 06:03 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430