สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:57249°250°8.718:11251°---F
18 ม.ค.17:57249°13°248°32.719:00253°18:25250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:10258°256°14.118:36258°---F
17 ก.พ.18:11258°17°257°38.119:26262°18:44259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:17269°10°267°22.119:02270°18:37268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:20281°276°9.418:40278°---F
17 เม.ย.18:21281°17°278°33.419:37282°18:54280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:27290°11°285°23.719:22288°18:52286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:36294°289°15.919:10291°18:51290°D
15 มิ.ย.18:37294°20°287°39.920:13291°19:2011°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:40293°290°8.918:55291°---F
14 ก.ค.18:40293°16°284°32.919:55288°19:13286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:31286°286°1.618:33287°---F
12 ส.ค.18:31286°12°279°25.619:27282°18:56281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:12275°272°17.218:51275°18:29273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:50264°265°7.118:12266°---F
10 ต.ค.17:49263°15°257°31.118:56261°18:19259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:35253°252°18.618:17255°17:54253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:36247°249°3.317:44250°---F
8 ธ.ค.17:36247°11°244°27.318:32248°18:01246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:35112°10°114°-26.705:44111°06:13113°A
17 ม.ค.06:35111°110°-2.706:31110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:30103°109°-21.605:58107°06:16108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1392°12°105°-38.005:20101°05:49103°A
17 มี.ค.06:1391°98°-14.006:0197°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5280°92°-27.105:1990°05:3891°B
16 เม.ย.05:5279°-3°84°-3.106:0285°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3871°13°86°-37.104:3882°05:1284°A
15 พ.ค.05:3870°78°-13.105:2678°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3666°74°-21.104:5672°05:1873°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:4367°14°72°-28.104:3569°05:1371°A
13 ก.ค.05:4467°69°-4.105:3869°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5174°19°74°-35.104:2169°05:1110°72°A
11 ส.ค.05:5174°73°-11.105:2672°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5484°23°79°-43.104:1073°05:0812°77°A
9 ก.ย.05:5484°80°-19.105:1278°05:3679°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5696°13°89°-28.804:5585°05:2988°A
9 ต.ค.05:5796°91°-4.805:5291°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:03106°19°100°-41.004:3694°05:2510°97°A
7 พ.ย.06:04107°101°-17.005:3199°05:49100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:18113°14°111°-32.005:10106°05:48108°A
7 ธ.ค.06:19113°110°-8.006:03109°---F

Ephemeris : JPL DE430