คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดตาก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:11 249° 249° 8.9 18:26 250° - - - F
18 ม.ค. 18:12 249° 13° 247° 32.9 19:16 253° 18:40 250° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:26 257° 256° 14.4 18:52 258° - - - F
17 ก.พ. 18:26 258° 17° 256° 38.4 19:43 262° 19:00 259° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:34 269° 10° 266° 22.4 19:20 270° 18:55 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:39 281° 276° 9.7 18:59 278° - - - F
17 เม.ย. 18:40 281° 17° 277° 33.7 19:57 282° 19:14 279° A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค. 18:47 290° -2° 285° 0.0 18:41 285° - - - F
16 พ.ค. 18:48 290° 11° 285° 24.0 19:43 288° 19:12 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:58 295° 289° 16.3 19:32 291° 19:13 290° D
15 มิ.ย. 18:58 295° 20° 286° 40.3 20:35 291° 19:41 11° 288° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 19:01 293° 290° 9.2 19:17 291° - - - F
14 ก.ค. 19:01 293° 16° 284° 33.2 20:16 288° 19:34 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:51 286° 286° 1.9 18:54 287° - - - F
12 ส.ค. 18:51 286° 12° 279° 25.9 19:47 282° 19:16 280° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:30 275° 272° 17.5 19:10 275° 18:48 273° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:07 264° 265° 7.3 18:29 266° - - - F
10 ต.ค. 18:06 263° 14° 256° 31.3 19:13 261° 18:36 259° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:50 253° 251° 18.8 18:33 254° 18:09 253° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:50 247° 249° 3.5 17:59 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:50 246° 11° 243° 27.5 18:47 248° 18:15 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:56 112° 10° 115° -26.3 06:05 111° 06:33 113° A
17 ม.ค. 06:56 112° 110° -2.3 06:52 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:50 103° 109° -21.2 06:19 107° 06:36 108° E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:31 92° 11° 105° -37.7 05:39 101° 06:08 103° A
17 มี.ค. 06:30 91° 98° -13.7 06:20 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:08 80° 92° -26.8 05:37 90° 05:54 91° C
16 เม.ย. 06:08 79° -4° 84° -2.8 06:20 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:53 70° 12° 86° -36.9 04:55 82° 05:27 84° A
15 พ.ค. 05:52 70° 78° -12.9 05:42 77° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:50 65° 74° -20.9 05:11 72° 05:33 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:57 67° 14° 73° -27.8 04:50 69° 05:27 71° A
13 ก.ค. 05:57 67° 69° -3.8 05:53 68° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:06 73° 19° 74° -34.8 04:36 69° 05:26 10° 72° A
11 ส.ค. 06:06 74° 73° -10.8 05:41 71° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:11 84° 23° 80° -42.8 04:25 73° 05:24 12° 77° A
9 ก.ย. 06:11 84° 80° -18.8 05:29 77° 05:52 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:15 96° 13° 90° -28.5 05:13 85° 05:47 88° A
9 ต.ค. 06:15 96° 91° -4.5 06:10 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:23 106° 19° 101° -40.6 04:55 94° 05:44 11° 98° A
7 พ.ย. 06:24 107° 102° -16.6 05:50 99° 06:09 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:39 113° 14° 112° -31.7 05:30 106° 06:09 109° A
7 ธ.ค. 06:40 113° 110° -7.7 06:24 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430