สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดตาก

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:11249°249°8.918:26250°---F
18 ม.ค.18:12249°13°247°32.919:16253°18:40250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:26257°256°14.418:52258°---F
17 ก.พ.18:26258°17°256°38.419:43262°19:00259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:34269°10°266°22.419:20270°18:55268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:39281°276°9.718:59278°---F
17 เม.ย.18:40281°17°277°33.719:57282°19:14279°A
15 พ.ค. (18:48) 15 พ.ค.18:47290°-2°285°0.018:41285°---F
16 พ.ค.18:48290°11°285°24.019:43288°19:12286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:58295°289°16.319:32291°19:13290°D
15 มิ.ย.18:58295°20°286°40.320:35291°19:4111°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.19:01293°290°9.219:17291°---F
14 ก.ค.19:01293°16°284°33.220:16288°19:34286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:51286°286°1.918:54287°---F
12 ส.ค.18:51286°12°279°25.919:47282°19:16280°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:30275°272°17.519:10275°18:48273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:07264°265°7.318:29266°---F
10 ต.ค.18:06263°14°256°31.319:13261°18:36259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:50253°251°18.818:33254°18:09253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:50247°249°3.517:59250°---F
8 ธ.ค.17:50246°11°243°27.518:47248°18:15246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:56112°10°115°-26.306:05111°06:33113°A
17 ม.ค.06:56112°110°-2.306:52110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:50103°109°-21.206:19107°06:36108°E
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:3192°11°105°-37.705:39101°06:08103°A
17 มี.ค.06:3091°98°-13.706:2097°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0880°92°-26.805:3790°05:5491°C
16 เม.ย.06:0879°-4°84°-2.806:2085°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5370°12°86°-36.904:5582°05:2784°A
15 พ.ค.05:5270°78°-12.905:4277°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:5065°74°-20.905:1172°05:3373°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5767°14°73°-27.804:5069°05:2771°A
13 ก.ค.05:5767°69°-3.805:5368°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0673°19°74°-34.804:3669°05:2610°72°A
11 ส.ค.06:0674°73°-10.805:4171°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:1184°23°80°-42.804:2573°05:2412°77°A
9 ก.ย.06:1184°80°-18.805:2977°05:5279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:1596°13°90°-28.505:1385°05:4788°A
9 ต.ค.06:1596°91°-4.506:1091°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:23106°19°101°-40.604:5594°05:4411°98°A
7 พ.ย.06:24107°102°-16.605:5099°06:09100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:39113°14°112°-31.705:30106°06:09109°A
7 ธ.ค.06:40113°110°-7.706:24109°---F

Ephemeris : JPL DE430