สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดตราด

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:05249°250°8.818:19251°---F
18 ม.ค.18:05249°13°249°32.819:08253°18:33251°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:17258°257°14.218:42258°---F
17 ก.พ.18:17258°17°258°38.219:32262°18:50260°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:21269°10°267°22.219:06270°18:41268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:22281°276°9.418:42278°---F
17 เม.ย.18:22281°17°278°33.419:38282°18:56280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:27290°12°285°23.719:23288°18:52286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:35294°289°15.919:10291°18:51290°D
15 มิ.ย.18:36294°21°287°39.920:13291°19:1911°289°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:39293°290°8.918:55290°---F
14 ก.ค.18:39292°16°285°32.919:55288°19:13286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:32286°286°1.618:34286°---F
12 ส.ค.18:32285°12°280°25.619:29282°18:57281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:15275°273°17.218:54275°18:32274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:55264°266°7.218:16267°---F
10 ต.ค.17:55263°15°258°31.119:02261°18:24260°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:42253°253°18.718:24255°18:01254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:44247°250°3.417:52250°---F
8 ธ.ค.17:45247°11°245°27.418:41248°18:10247°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:35111°10°114°-26.705:44111°06:12112°A
17 ม.ค.06:35111°110°-2.706:31110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:32103°108°-21.505:59107°06:17107°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1792°12°104°-37.905:21101°05:52103°A
17 มี.ค.06:1691°98°-13.906:0497°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:5880°92°-27.005:2390°05:4391°B
16 เม.ย.05:5880°-3°84°-3.006:0885°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:4671°14°85°-37.004:4482°05:1884°A
15 พ.ค.05:4671°78°-13.005:3278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:4566°74°-21.005:0372°05:2673°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:5267°14°72°-27.904:4369°05:2171°A
13 ก.ค.05:5267°69°-3.905:4769°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:5874°19°73°-35.004:2969°05:1910°72°A
11 ส.ค.05:5874°73°-11.005:3472°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5984°22°78°-43.004:1773°05:1412°76°A
9 ก.ย.05:5984°80°-19.005:1978°05:4179°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5996°13°89°-28.805:0085°05:3387°A
9 ต.ค.05:5996°91°-4.805:5691°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:04106°19°99°-40.904:3994°05:2610°96°A
7 พ.ย.06:05106°101°-16.905:3399°05:50100°D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:18113°14°110°-32.005:11106°05:48108°A
7 ธ.ค.06:18113°110°-8.006:03109°---F

Ephemeris : JPL DE430