คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดตราด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:05 249° 250° 8.8 18:19 251° - - - F
18 ม.ค. 18:05 249° 13° 249° 32.8 19:08 253° 18:33 251° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:17 258° 257° 14.2 18:42 258° - - - F
17 ก.พ. 18:17 258° 17° 258° 38.2 19:32 262° 18:50 260° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:21 269° 10° 267° 22.2 19:06 270° 18:41 268° B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:22 281° 276° 9.4 18:42 278° - - - F
17 เม.ย. 18:22 281° 17° 278° 33.4 19:38 282° 18:56 280° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:27 290° 12° 285° 23.7 19:23 288° 18:52 286° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:35 294° 289° 15.9 19:10 291° 18:51 290° D
15 มิ.ย. 18:36 294° 21° 287° 39.9 20:13 291° 19:19 11° 289° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:39 293° 290° 8.9 18:55 290° - - - F
14 ก.ค. 18:39 292° 16° 285° 32.9 19:55 288° 19:13 286° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:32 286° 286° 1.6 18:34 286° - - - F
12 ส.ค. 18:32 285° 12° 280° 25.6 19:29 282° 18:57 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:15 275° 273° 17.2 18:54 275° 18:32 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 17:55 264° 266° 7.2 18:16 267° - - - F
10 ต.ค. 17:55 263° 15° 258° 31.1 19:02 261° 18:24 260° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:42 253° 253° 18.7 18:24 255° 18:01 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:44 247° 250° 3.4 17:52 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:45 247° 11° 245° 27.4 18:41 248° 18:10 247° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:35 111° 10° 114° -26.7 05:44 111° 06:12 112° A
17 ม.ค. 06:35 111° 110° -2.7 06:31 110° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:32 103° 108° -21.5 05:59 107° 06:17 107° D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:17 92° 12° 104° -37.9 05:21 101° 05:52 103° A
17 มี.ค. 06:16 91° 98° -13.9 06:04 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 05:58 80° 92° -27.0 05:23 90° 05:43 91° B
16 เม.ย. 05:58 80° -3° 84° -3.0 06:08 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:46 71° 14° 85° -37.0 04:44 82° 05:18 84° A
15 พ.ค. 05:46 71° 78° -13.0 05:32 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 05:45 66° 74° -21.0 05:03 72° 05:26 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 05:52 67° 14° 72° -27.9 04:43 69° 05:21 71° A
13 ก.ค. 05:52 67° 69° -3.9 05:47 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 05:58 74° 19° 73° -35.0 04:29 69° 05:19 10° 72° A
11 ส.ค. 05:58 74° 73° -11.0 05:34 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 05:59 84° 22° 78° -43.0 04:17 73° 05:14 12° 76° A
9 ก.ย. 05:59 84° 80° -19.0 05:19 78° 05:41 79° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 05:59 96° 13° 89° -28.8 05:00 85° 05:33 87° A
9 ต.ค. 05:59 96° 91° -4.8 05:56 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:04 106° 19° 99° -40.9 04:39 94° 05:26 10° 96° A
7 พ.ย. 06:05 106° 101° -16.9 05:33 99° 05:50 100° D
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:18 113° 14° 110° -32.0 05:11 106° 05:48 108° A
7 ธ.ค. 06:18 113° 110° -8.0 06:03 109° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430