สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดยะลา

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 18.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.18:19249°251°9.018:32251°---F
18 ม.ค.18:19249°13°251°33.019:20253°18:46252°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:27258°258°14.418:52258°---F
17 ก.พ.18:27258°17°260°38.419:40262°18:59261°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:26269°10°268°22.319:11270°18:46269°A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:23280°277°9.418:44277°---F
17 เม.ย.18:23281°17°280°33.419:38282°18:56281°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:24289°12°286°23.619:20288°18:49287°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:30294°290°15.819:06291°18:46290°C
15 มิ.ย.18:30294°21°290°39.820:09291°19:1411°290°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:35292°290°8.818:51290°---F
14 ก.ค.18:35292°17°287°32.819:52288°19:09287°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:31285°286°1.618:32286°---F
12 ส.ค.18:30285°13°281°25.619:28282°18:56281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:17275°274°17.318:57275°18:35274°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.18:03264°266°7.318:23267°---F
10 ต.ค.18:02263°15°260°31.319:10262°18:32261°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:54253°254°18.918:36255°18:13254°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:59247°250°3.718:06250°---F
8 ธ.ค.17:59247°12°247°27.718:55249°18:24248°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:31111°11°112°-26.805:40110°06:08111°A
17 ม.ค.06:31111°109°-2.706:28109°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:31103°107°-21.505:57106°06:16107°C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:2192°13°103°-37.805:22101°05:55102°A
17 มี.ค.06:2191°97°-13.806:0697°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.06:0780°91°-26.805:2890°05:5090°B
16 เม.ย.06:0780°-3°85°-2.806:1585°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:5971°15°84°-36.804:5282°05:2983°A
15 พ.ค.05:5971°78°-12.805:4278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.06:0067°73°-20.705:1672°05:4073°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.06:0668°15°70°-27.704:5769°05:3670°A
13 ก.ค.06:0668°69°-3.706:0169°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.06:0974°19°71°-34.804:4370°05:3110°71°A
11 ส.ค.06:0974°73°-10.805:4772°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.06:0784°22°75°-42.904:2974°05:2312°75°A
9 ก.ย.06:0684°79°-18.905:2978°05:5078°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.06:0296°12°87°-28.705:0785°05:3886°A
9 ต.ค.06:0296°-1°91°-4.706:0191°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:02106°18°96°-41.004:4394°05:2710°95°A
7 พ.ย.06:03106°100°-17.005:3499°05:5099°E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:13113°14°108°-32.105:09105°05:44107°A
7 ธ.ค.06:13113°109°-8.106:00108°---F

Ephemeris : JPL DE430