คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561

จังหวัดยะลา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 33.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 18.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค. 18:19 249° 251° 9.0 18:32 251° - - - F
18 ม.ค. 18:19 249° 13° 251° 33.0 19:20 253° 18:46 252° A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ. 18:27 258° 258° 14.4 18:52 258° - - - F
17 ก.พ. 18:27 258° 17° 260° 38.4 19:40 262° 18:59 261° A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค. 18:26 269° 10° 268° 22.3 19:11 270° 18:46 269° A
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย. 18:23 280° 277° 9.4 18:44 277° - - - F
17 เม.ย. 18:23 281° 17° 280° 33.4 19:38 282° 18:56 281° A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค. 18:24 289° 12° 286° 23.6 19:20 288° 18:49 287° A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย. 18:30 294° 290° 15.8 19:06 291° 18:46 290° C
15 มิ.ย. 18:30 294° 21° 290° 39.8 20:09 291° 19:14 11° 290° A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค. 18:35 292° 290° 8.8 18:51 290° - - - F
14 ก.ค. 18:35 292° 17° 287° 32.8 19:52 288° 19:09 287° A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค. 18:31 285° 286° 1.6 18:32 286° - - - F
12 ส.ค. 18:30 285° 13° 281° 25.6 19:28 282° 18:56 281° A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย. 18:17 275° 274° 17.3 18:57 275° 18:35 274° B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค. 18:03 264° 266° 7.3 18:23 267° - - - F
10 ต.ค. 18:02 263° 15° 260° 31.3 19:10 262° 18:32 261° A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย. 17:54 253° 254° 18.9 18:36 255° 18:13 254° B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค. 17:59 247° 250° 3.7 18:06 250° - - - F
8 ธ.ค. 17:59 247° 12° 247° 27.7 18:55 249° 18:24 248° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยะลา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค. 06:31 111° 11° 112° -26.8 05:40 110° 06:08 111° A
17 ม.ค. 06:31 111° 109° -2.7 06:28 109° - - - F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ. 06:31 103° 107° -21.5 05:57 106° 06:16 107° C
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค. 06:21 92° 13° 103° -37.8 05:22 101° 05:55 102° A
17 มี.ค. 06:21 91° 97° -13.8 06:06 97° - - - F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย. 06:07 80° 91° -26.8 05:28 90° 05:50 90° B
16 เม.ย. 06:07 80° -3° 85° -2.8 06:15 85° - - - F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค. 05:59 71° 15° 84° -36.8 04:52 82° 05:29 83° A
15 พ.ค. 05:59 71° 78° -12.8 05:42 78° - - - F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย. 06:00 67° 73° -20.7 05:16 72° 05:40 73° B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค. 06:06 68° 15° 70° -27.7 04:57 69° 05:36 70° A
13 ก.ค. 06:06 68° 69° -3.7 06:01 69° - - - F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค. 06:09 74° 19° 71° -34.8 04:43 70° 05:31 10° 71° A
11 ส.ค. 06:09 74° 73° -10.8 05:47 72° - - - F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย. 06:07 84° 22° 75° -42.9 04:29 74° 05:23 12° 75° A
9 ก.ย. 06:06 84° 79° -18.9 05:29 78° 05:50 78° B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค. 06:02 96° 12° 87° -28.7 05:07 85° 05:38 86° A
9 ต.ค. 06:02 96° -1° 91° -4.7 06:01 91° - - - F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย. 06:02 106° 18° 96° -41.0 04:43 94° 05:27 10° 95° A
7 พ.ย. 06:03 106° 100° -17.0 05:34 99° 05:50 99° E
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค. 06:13 113° 14° 108° -32.1 05:09 105° 05:44 107° A
7 ธ.ค. 06:13 113° 109° -8.1 06:00 108° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 25 ธันวาคม 2560 / Ephemeris : JPL DE430