สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2561 - จังหวัดยโสธร

25 ธันวาคม 2560 โดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 47.7′ เหนือ ลองจิจูด 104° 08.9′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยโสธร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 17 ม.ค.17:53249°250°8.618:07251°---F
18 ม.ค.17:53249°13°248°32.618:57253°18:21250°A
16 ก.พ. (04:05) 16 ก.พ.18:07257°256°14.018:32258°---F
17 ก.พ.18:07258°17°256°38.119:23262°18:41259°A
17 มี.ค. (20:12) 18 มี.ค.18:14269°10°267°22.119:00270°18:34268°B
16 เม.ย. (08:57) 16 เม.ย.18:18281°276°9.418:38278°---F
17 เม.ย.18:19281°17°278°33.419:35282°18:52280°A
15 พ.ค. (18:48) 16 พ.ค.18:26290°11°285°23.719:21288°18:50286°A
14 มิ.ย. (02:43) 14 มิ.ย.18:35295°289°15.919:09291°18:50290°D
15 มิ.ย.18:36295°20°286°39.920:12291°19:1811°288°A
13 ก.ค. (09:48) 13 ก.ค.18:39293°290°8.918:54291°---F
14 ก.ค.18:39293°16°284°32.919:53288°19:12286°A
11 ส.ค. (16:58) 11 ส.ค.18:30286°287°1.618:32287°---F
12 ส.ค.18:29286°12°279°25.519:25282°18:54281°A
10 ก.ย. (01:01) 10 ก.ย.18:09275°272°17.218:49275°18:27273°B
9 ต.ค. (10:47) 9 ต.ค.17:47264°265°7.018:09266°---F
10 ต.ค.17:46263°14°257°31.018:53261°18:16259°A
7 พ.ย. (23:02) 8 พ.ย.17:31253°252°18.518:14255°17:50253°B
7 ธ.ค. (14:20) 7 ธ.ค.17:32247°249°3.217:40250°---F
8 ธ.ค.17:32247°11°244°27.218:28248°17:57246°A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2561 - จังหวัดยโสธร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
17 ม.ค. (09:17) 16 ม.ค.06:34112°10°115°-26.705:43111°06:11113°A
17 ม.ค.06:34111°110°-2.706:30110°---F
16 ก.พ. (04:05) 15 ก.พ.06:29103°109°-21.605:56107°06:14108°D
17 มี.ค. (20:12) 16 มี.ค.06:1192°11°105°-38.005:18101°05:47103°A
17 มี.ค.06:1091°98°-14.005:5997°---F
16 เม.ย. (08:57) 15 เม.ย.05:4980°92°-27.105:1790°05:3591°B
16 เม.ย.05:4879°-3°84°-3.105:5985°---F
15 พ.ค. (18:48) 14 พ.ค.05:3470°13°86°-37.204:3582°05:0884°A
15 พ.ค.05:3470°78°-13.205:2278°---F
14 มิ.ย. (02:43) 13 มิ.ย.05:3266°74°-21.204:5272°05:1473°B
13 ก.ค. (09:48) 12 ก.ค.05:3967°14°73°-28.104:3069°05:0871°A
13 ก.ค.05:3967°69°-4.105:3469°---F
11 ส.ค. (16:58) 10 ส.ค.05:4773°19°74°-35.204:1769°05:0710°72°A
11 ส.ค.05:4774°73°-11.205:2271°---F
10 ก.ย. (01:01) 8 ก.ย.05:5184°23°79°-43.204:0673°05:0412°77°A
9 ก.ย.05:5184°80°-19.205:0977°05:3279°B
9 ต.ค. (10:47) 8 ต.ค.05:5496°14°90°-28.904:5285°05:2788°A
9 ต.ค.05:5496°91°-4.905:5091°---F
7 พ.ย. (23:02) 6 พ.ย.06:02106°20°100°-41.004:3494°05:2311°97°A
7 พ.ย.06:02107°101°-17.005:2899°05:47100°C
7 ธ.ค. (14:20) 6 ธ.ค.06:17113°14°111°-32.005:08106°05:46109°A
7 ธ.ค.06:18113°110°-8.006:02109°---F

Ephemeris : JPL DE430