คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดบุรีรัมย์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 00.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:52 247° 247° 9.4 18:07 248° - - - F
7 ม.ค. 17:52 247° 13° 244° 33.4 18:57 249° 18:21 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:08 254° 252° 14.1 18:32 253° - - - F
6 ก.พ. 18:08 254° 16° 251° 38.1 19:20 257° 18:40 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:16 265° 262° 19.2 18:52 264° 18:32 263° C
8 มี.ค. 18:17 265° 19° 263° 43.2 19:40 269° 18:54 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:20 276° 272° 2.5 18:24 272° - - - F
6 เม.ย. 18:20 277° 12° 274° 26.5 19:13 277° 18:44 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:26 287° 283° 12.7 18:50 284° - - - F
6 พ.ค. 18:26 287° 17° 284° 36.7 19:45 288° 19:01 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:35 293° -1° 290° 1.6 18:32 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:35 294° 11° 289° 25.6 19:31 292° 19:00 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:42 294° 291° 16.4 19:17 293° 18:57 292° D
4 ก.ค. 18:42 294° 20° 287° 40.4 20:16 291° 19:24 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:38 289° 288° 8.4 18:58 289° - - - F
2 ส.ค. 18:37 289° 16° 281° 32.4 19:52 285° 19:10 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:21 280° 282° 0.8 18:29 283° - - - F
31 ส.ค. 18:21 279° 13° 274° 24.7 19:19 277° 18:47 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:59 268° 266° 16.6 18:41 268° 18:17 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:41 257° 258° 7.1 18:02 259° - - - F
29 ต.ค. 17:40 256° 15° 249° 31.0 18:50 254° 18:11 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:35 248° 246° 19.5 18:18 249° 17:54 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:45 246° 246° 5.6 17:53 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:46 246° 12° 241° 29.6 18:48 246° 18:14 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดบุรีรัมย์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:35 113° 10° 116° -25.9 05:43 112° 06:12 114° A
6 ม.ค. 06:35 113° 112° -1.9 06:33 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:36 107° 113° -21.4 06:05 111° 06:22 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:22 96° 11° 110° -40.7 05:29 106° 05:59 108° A
6 มี.ค. 06:22 96° 103° -16.7 06:09 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:01 84° 98° -33.8 05:24 95° 05:45 96° B
5 เม.ย. 06:01 84° -1° 90° -9.8 06:02 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:43 73° 84° -24.0 05:17 83° 05:32 83° E
5 พ.ค. 05:43 73° -4° 77° -0.0 05:58 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:37 67° 13° 79° -35.4 04:36 75° 05:10 77° A
3 มิ.ย. 05:37 67° 72° -11.4 05:23 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:41 66° 70° -20.6 04:56 68° 05:21 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:50 71° 15° 71° -28.3 04:39 67° 05:18 69° A
1 ส.ค. 05:50 71° 69° -4.3 05:43 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:55 80° 19° 75° -35.7 04:26 70° 05:15 10° 73° A
30 ส.ค. 05:55 80° 76° -11.7 05:30 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:57 91° 23° 83° -43.5 04:12 77° 05:10 12° 80° A
28 ก.ย. 05:57 92° 85° -19.5 05:15 83° 05:38 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:02 103° 14° 96° -28.6 04:57 92° 05:33 94° A
28 ต.ค. 06:02 103° 98° -4.6 05:56 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:14 111° 20° 108° -39.8 04:39 101° 05:32 11° 105° A
26 พ.ย. 06:14 111° 108° -15.8 05:38 106° 05:58 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:30 114° 13° 117° -29.7 05:23 112° 06:00 114° A
26 ธ.ค. 06:30 114° 114° -5.7 06:21 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430