คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดจันทบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 36.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 09.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:00 247° 247° 9.5 18:15 248° - - - F
7 ม.ค. 18:00 247° 13° 245° 33.6 19:05 249° 18:29 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:14 254° 252° 14.2 18:39 253° - - - F
6 ก.พ. 18:15 254° 16° 252° 38.2 19:27 257° 18:47 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:21 265° 262° 19.3 18:58 264° 18:37 263° C
8 มี.ค. 18:21 265° 19° 264° 43.3 19:44 269° 18:58 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:23 276° 272° 2.6 18:28 272° - - - F
6 เม.ย. 18:23 277° 12° 274° 26.6 19:16 277° 18:47 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:27 287° 283° 12.7 18:51 284° - - - F
6 พ.ค. 18:27 287° 17° 284° 36.7 19:46 288° 19:02 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:34 293° -1° 290° 1.6 18:32 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:35 293° 12° 290° 25.6 19:31 292° 19:00 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:41 294° 291° 16.4 19:17 293° 18:57 292° D
4 ก.ค. 18:41 294° 20° 287° 40.4 20:16 291° 19:23 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:38 289° 288° 8.5 18:58 289° - - - F
2 ส.ค. 18:38 288° 16° 282° 32.4 19:53 285° 19:11 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:24 279° 282° 0.8 18:31 283° - - - F
31 ส.ค. 18:23 279° 13° 274° 24.8 19:22 277° 18:49 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:03 268° 266° 16.6 18:45 268° 18:22 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:47 257° 258° 7.2 18:08 259° - - - F
29 ต.ค. 17:46 256° 15° 250° 31.2 18:57 254° 18:18 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:43 249° 246° 19.6 18:26 249° 18:02 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:53 246° 246° 5.7 18:02 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:54 246° 13° 242° 29.7 18:57 246° 18:22 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดจันทบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:34 113° 10° 115° -25.9 05:43 112° 06:11 113° A
6 ม.ค. 06:34 113° 112° -1.9 06:33 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:37 107° 112° -21.4 06:05 110° 06:23 111° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:25 96° 12° 109° -40.6 05:30 106° 06:01 108° A
6 มี.ค. 06:25 96° 103° -16.6 06:11 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:06 84° 97° -33.7 05:27 95° 05:49 96° B
5 เม.ย. 06:06 84° -1° 90° -9.7 06:06 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:50 74° 84° -23.9 05:22 83° 05:38 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:45 67° 14° 78° -35.3 04:42 76° 05:17 77° A
3 มิ.ย. 05:45 67° 72° -11.3 05:30 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:50 66° 70° -20.4 05:05 68° 05:30 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:57 71° 14° 70° -28.2 04:47 67° 05:26 69° A
1 ส.ค. 05:57 71° 70° -4.2 05:51 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:00 80° 19° 74° -35.6 04:33 71° 05:22 10° 73° A
30 ส.ค. 06:01 80° 76° -11.6 05:37 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:00 91° 23° 82° -43.4 04:19 77° 05:15 12° 80° A
28 ก.ย. 06:01 92° 85° -19.4 05:20 83° 05:43 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:03 103° 14° 95° -28.6 05:00 92° 05:35 94° A
28 ต.ค. 06:03 103° 98° -4.6 05:59 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:14 111° 20° 107° -39.8 04:41 101° 05:33 11° 104° A
26 พ.ย. 06:14 111° 108° -15.8 05:40 106° 05:59 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:30 114° 14° 116° -29.7 05:23 111° 06:00 114° A
26 ธ.ค. 06:30 114° 114° -5.7 06:21 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430