คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:56 247° 247° 9.5 18:12 248° - - - F
7 ม.ค. 17:56 247° 13° 244° 33.5 19:02 249° 18:25 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:12 254° 252° 14.2 18:36 253° - - - F
6 ก.พ. 18:12 254° 16° 251° 38.2 19:25 257° 18:44 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:20 265° 262° 19.3 18:57 264° 18:37 263° C
8 มี.ค. 18:21 265° 19° 263° 43.3 19:44 269° 18:58 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:24 276° 272° 2.6 18:28 272° - - - F
6 เม.ย. 18:24 277° 12° 274° 26.6 19:17 277° 18:48 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:30 287° 283° 12.8 18:54 284° - - - F
6 พ.ค. 18:30 287° 17° 284° 36.8 19:49 288° 19:05 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:39 293° -1° 290° 1.6 18:36 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:39 294° 11° 289° 25.6 19:35 292° 19:04 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:46 294° 291° 16.5 19:21 293° 19:01 292° D
4 ก.ค. 18:46 294° 20° 287° 40.5 20:20 291° 19:28 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:41 289° 288° 8.5 19:02 289° - - - F
2 ส.ค. 18:41 289° 16° 281° 32.5 19:56 285° 19:14 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:25 280° 282° 0.8 18:33 283° - - - F
31 ส.ค. 18:25 279° 13° 274° 24.8 19:23 277° 18:51 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:03 268° 266° 16.6 18:45 268° 18:21 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:45 257° 258° 7.1 18:06 259° - - - F
29 ต.ค. 17:44 256° 15° 249° 31.1 18:54 254° 18:15 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:39 248° 246° 19.6 18:23 248° 17:58 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:49 246° 245° 5.6 17:58 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:50 246° 12° 241° 29.6 18:53 246° 18:18 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดนครราชสีมา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:38 113° 10° 116° -25.8 05:47 112° 06:16 114° A
6 ม.ค. 06:39 113° 112° -1.8 06:38 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:40 107° 112° -21.4 06:09 111° 06:26 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:26 96° 11° 110° -40.6 05:33 106° 06:03 108° A
6 มี.ค. 06:26 96° 103° -16.6 06:13 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:05 84° 98° -33.7 05:28 95° 05:49 96° B
5 เม.ย. 06:05 84° -1° 90° -9.7 06:06 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:47 73° 84° -23.9 05:21 83° 05:36 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:41 67° 13° 79° -35.3 04:40 75° 05:14 77° A
3 มิ.ย. 05:41 67° 72° -11.3 05:27 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:46 66° 70° -20.5 05:01 68° 05:26 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:54 71° 15° 71° -28.3 04:43 67° 05:22 69° A
1 ส.ค. 05:54 71° 69° -4.3 05:47 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:59 80° 19° 75° -35.6 04:30 70° 05:19 10° 73° A
30 ส.ค. 05:59 80° 76° -11.6 05:34 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:01 91° 23° 83° -43.4 04:17 77° 05:15 12° 80° A
28 ก.ย. 06:01 92° 85° -19.4 05:19 83° 05:42 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:06 103° 14° 96° -28.5 05:01 92° 05:37 94° A
28 ต.ค. 06:06 103° 98° -4.5 06:01 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:18 111° 20° 108° -39.8 04:43 101° 05:36 11° 105° A
26 พ.ย. 06:18 111° 108° -15.8 05:43 106° 06:02 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:34 114° 13° 117° -29.6 05:27 112° 06:04 114° A
26 ธ.ค. 06:34 114° 114° -5.6 06:25 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430