คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดระนอง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 58.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 38.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:18 247° 248° 9.9 18:34 248° - - - F
7 ม.ค. 18:19 247° 14° 246° 33.9 19:24 250° 18:48 248° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:31 254° 253° 14.5 18:57 254° - - - F
6 ก.พ. 18:32 254° 16° 253° 38.5 19:44 257° 19:04 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:36 265° 262° 19.6 19:13 264° 18:53 263° C
8 มี.ค. 18:36 265° 19° 265° 43.6 19:59 269° 19:13 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:36 276° 272° 2.8 18:42 272° - - - F
6 เม.ย. 18:36 277° 12° 275° 26.8 19:29 277° 19:00 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:37 287° 283° 12.9 19:03 284° - - - F
6 พ.ค. 18:38 287° 17° 285° 36.9 19:57 288° 19:13 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:44 293° -1° 290° 1.7 18:43 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:44 293° 12° 290° 25.7 19:41 292° 19:09 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:50 293° 291° 16.6 19:27 292° 19:07 292° C
4 ก.ค. 18:51 293° 21° 288° 40.6 20:27 291° 19:33 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:49 288° 288° 8.6 19:09 289° - - - F
2 ส.ค. 18:48 288° 17° 283° 32.6 20:05 285° 19:22 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:36 279° 282° 1.0 18:43 283° - - - F
31 ส.ค. 18:35 279° 13° 275° 25.0 19:35 277° 19:02 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:18 268° 266° 16.9 19:00 268° 18:36 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:03 257° 259° 7.4 18:24 259° - - - F
29 ต.ค. 18:03 257° 16° 251° 31.4 19:15 254° 18:35 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 18:01 249° 247° 19.9 18:45 249° 18:21 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:12 246° 246° 6.0 18:22 246° - - - F
27 ธ.ค. 18:13 246° 13° 243° 30.0 19:16 247° 18:41 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดระนอง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:44 113° 10° 114° -25.7 05:53 112° 06:21 113° A
6 ม.ค. 06:44 113° -1° 112° -1.7 06:43 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:48 106° 112° -21.2 06:15 110° 06:33 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:38 96° 12° 108° -40.4 05:41 106° 06:13 107° A
6 มี.ค. 06:38 96° 103° -16.4 06:23 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:21 84° 97° -33.5 05:41 95° 06:03 96° A
5 เม.ย. 06:21 84° -1° 90° -9.5 06:20 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:07 74° 84° -23.6 05:38 83° 05:54 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:03 67° 14° 78° -35.0 05:00 76° 05:35 77° A
3 มิ.ย. 06:03 67° 72° -11.0 05:48 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:09 66° 70° -20.1 05:24 68° 05:49 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:15 71° 14° 70° -27.9 05:06 68° 05:44 69° A
1 ส.ค. 06:15 71° 70° -3.9 06:10 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:16 80° 18° 73° -35.3 04:52 71° 05:39 10° 73° A
30 ส.ค. 06:16 81° 76° -11.3 05:55 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:14 91° 22° 81° -43.2 04:36 77° 05:31 12° 79° A
28 ก.ย. 06:14 92° 84° -19.2 05:36 83° 05:57 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:15 103° 13° 95° -28.4 05:15 92° 05:48 93° A
28 ต.ค. 06:15 103° 98° -4.4 06:12 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:24 111° 20° 106° -39.7 04:54 101° 05:44 11° 103° A
26 พ.ย. 06:24 111° 107° -15.7 05:51 106° 06:09 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:39 114° 14° 115° -29.6 05:33 111° 06:10 113° A
26 ธ.ค. 06:39 114° 113° -5.5 06:30 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430