คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 37.9′ เหนือ ลองจิจูด 100° 06.1′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุตรดิตถ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:59 247° 246° 9.5 18:15 248° - - - F
7 ม.ค. 17:59 247° 13° 243° 33.5 19:06 249° 18:29 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:16 254° 251° 14.2 18:41 253° - - - F
6 ก.พ. 18:17 254° 15° 250° 38.2 19:30 257° 18:49 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:27 265° 261° 19.4 19:04 264° 18:44 262° C
8 มี.ค. 18:28 265° 19° 262° 43.4 19:52 269° 19:05 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:34 277° 272° 2.7 18:37 272° - - - F
6 เม.ย. 18:34 277° 11° 273° 26.7 19:27 277° 18:57 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:41 287° 283° 12.9 19:06 285° - - - F
6 พ.ค. 18:42 288° 17° 283° 37.0 20:02 288° 19:17 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:52 294° -1° 291° 1.8 18:49 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:52 294° 11° 289° 25.9 19:49 293° 19:17 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:59 294° 291° 16.7 19:35 293° 19:15 292° D
4 ก.ค. 18:59 294° 20° 286° 40.7 20:33 291° 19:41 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:53 289° 288° 8.7 19:14 290° - - - F
2 ส.ค. 18:53 289° 16° 281° 32.7 20:08 285° 19:26 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:35 280° 282° 1.0 18:44 283° - - - F
31 ส.ค. 18:35 279° 13° 273° 25.0 19:33 277° 19:01 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:10 268° 265° 16.8 18:53 268° 18:29 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:50 257° 258° 7.2 18:12 259° - - - F
29 ต.ค. 17:50 256° 15° 248° 31.2 18:59 254° 18:21 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:43 248° 245° 19.6 18:26 248° 18:02 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:52 246° 245° 5.7 18:01 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:53 246° 12° 240° 29.7 18:56 246° 18:21 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุตรดิตถ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:51 114° 10° 117° -25.6 06:00 112° 06:29 115° B
6 ม.ค. 06:52 113° -1° 113° -1.6 06:51 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:51 107° 113° -21.2 06:21 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:36 96° 11° 110° -40.5 05:45 106° 06:13 108° A
6 มี.ค. 06:35 96° 103° -16.5 06:24 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:12 84° 98° -33.6 05:38 95° 05:57 97° B
5 เม.ย. 06:12 84° -1° 90° -9.6 06:14 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:52 73° 84° -23.9 05:28 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:44 66° 12° 79° -35.3 04:45 75° 05:18 77° A
3 มิ.ย. 05:44 66° 72° -11.3 05:31 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:49 65° 70° -20.4 05:04 67° 05:29 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:58 70° 14° 71° -28.2 04:46 67° 05:26 69° A
1 ส.ค. 05:58 71° 69° -4.2 05:51 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:05 80° 19° 76° -35.5 04:34 70° 05:25 10° 74° A
30 ส.ค. 06:05 80° 76° -11.5 05:40 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:09 91° 23° 84° -43.3 04:22 77° 05:22 12° 81° A
28 ก.ย. 06:09 92° 86° -19.3 05:26 82° 05:50 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:16 103° 14° 97° -28.4 05:10 92° 05:47 95° A
28 ต.ค. 06:17 103° 98° -4.3 06:11 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:30 111° 20° 110° -39.6 04:54 101° 05:47 11° 105° A
26 พ.ย. 06:31 112° 109° -15.6 05:54 106° 06:14 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:47 114° 13° 118° -29.4 05:40 112° 06:17 115° A
26 ธ.ค. 06:47 114° 115° -5.4 06:39 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430