สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ซูปเปอร์บลูมูนจันทร์เพ็ญ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี 2561

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง สามารถสังเกตได้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดหลังดวงอาทิตย์ตก จันทรุปราคาเริ่มขึ้นเมื่อดวงจันทร์แตะเงามัวของโลกในเวลา 17:51 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งขณะนั้นส่วนใหญ่ของประเทศไทยดวงอาทิตย์ยังไม่ตกและดวงจันทร์ยังไม่ขึ้น เมื่อเริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วนหรือดวงจันทร์เริ่มแหว่งเว้าในเวลา 18:48 น. ดวงจันทร์จะอยู่เหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก กรุงเทพฯ ดวงจันทร์มีมุมเงย 

ดวงจันทร์เข้าไปในเงามืดทั้งดวงตั้งแต่เวลา 19:52 21:08 น. แต่ดวงจันทร์ไม่มืดสนิท เห็นเป็นสีส้มหรือสีแดงอิฐ เพราะแสงอาทิตย์หักเหและกระเจิงผ่านบรรยากาศโลกไปที่ดวงจันทร์ จากนั้นดวงจันทร์ทั้งดวงจะออกจากเงามืดหรือสิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 22:11 น. แม้เราจะเห็นดวงจันทร์กลับมาเต็มดวงแล้ว แต่ดวงจันทร์ยังดูหมองคล้ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง สิ้นสุดปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์เมื่อดวงจันทร์ออกจากเงามัวในเวลา 23:09 น.


ขณะเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวปู มีกระจุกดาวเปิดที่มีชื่อเสียงคือกระจุกดาวรังผึ้ง ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง กระจุกดาวรังผึ้งอยู่สูงเหนือดวงจันทร์ประมาณ 5° ขณะบังเต็มที่เมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้ศูนย์กลางเงาโลกมากที่สุดในเวลา 20:30 น. ศูนย์กลางเงาอยู่ห่างขอบดวงจันทร์ออกไปเล็กน้อยทางทิศเหนือ ทำให้คาดหมายได้ว่าพื้นที่ด้านทิศใต้ของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ทางขวามือเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าน่าจะสว่างกว่าอีกด้านหนึ่ง
นอกจากประเทศไทย บริเวณที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ ได้แก่ ด้านตะวันออกของยุโรป ด้านตะวันออกของแอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย เอเชีย ออสเตรเลีย มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก และบางส่วนของแอนตาร์กติกา

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา 31 มกราคม 2561
เหตุการณ์ เวลา
1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก17:51:13
2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน18:48:27
3. เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง19:51:47
4. ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด (ขนาดอุปราคา 1.3155)20:29:50
5. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง                 21:07:52
6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน                22:11:13
7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก          23:08:31


บทความโดย คุณวรเชษฐ์ บุญปลอด 
กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/2214/


วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 สมาคมดาราศาสตร์ไทย เชิญชวนร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งปี 2018 

"ซูปเปอร์บลูมูนจันทร์เพ็ญ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี 2561"

ตั้งแต่เวลา 17:30 น. 22:00 น.

ลงทะเบียนเวลา 17:30 น. ที่หน้างานกิจกรรม

กิจกรรมในงาน

1. บรรยายให้ความรู้เรื่องซูปเปอร์บลูมูน จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นครั้งนี้ ,ให้ความรู้การดูดาวเบี้องต้น การใช้แผนที่ฟ้า(แผนที่ดาว)แบบหมุน หน้าของสมาคมดาราศาสตร์ไทย การวัดมุมดาว แก่ผู้ที่เริ่มต้นอยากดูดาว
2. สังเกตหลุมบนดวงจันทร์ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงผ่านกล้องโทรทรรศน์ ที่จะนำมาตั้งให้ชมกันหลายกล้องหลายขนาด
3. ให้ถ่ายภาพจันทรุปราคาเต็มดวงผ่านจากกล้องโทรทรรศน์ด้วยอุปกรณ์จับโทรศัพท์มือถือชนิดพิเศษ
4. ชมภาพสดจันทรุปราคาเต็มดวงบนจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่

เวลา 22:00 น. ปิดกิจกรรม
กิจกรรมครั้งนี้เราบริการให้ทุกท่าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย