สมาคมดาราศาสตร์ไทย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์ และดวงจันทร์เพ็ญใหญ่สุดในรอบ ๗๐ ปี

พร้อมกับดูดาวในเวลาหัวค่ำ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

เชิญชวนร่วมเสวนาการบรรยายพิเศษและชมดาวฟรี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ดาราศาสตร์ไทยที่สำคัญถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยย้อนอดีตไปได้ประมาณกว่า ๓๐๐ ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ดาราศาสตร์ไทยเริ่มตั้งแต่

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๒๒๘-๒๒๒๓๑ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์ ที่สนพระทัยดาราศาสตร์ ทุกพระองค์ได้นำวิชาดาราศาสตร์สมัยใหม่สร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์สู่ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยมีมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมกับนานาชาติ จึงก่อให้เกิดมีหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษาและได้กระจายหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาไปยังส่วนภูมิภาคหลายแห่ง

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขึงได้จัดกิจกรรมเสวนาการบรรยายพิเศษและชมดาว ฟรี เรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ “ดวงจันทร์เพ็ญใหญ่สุดในรอบ ๗๐ ปี Super Moon จันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙” จัดวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๐๐ น. – ๒๑:๐๐ น. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพฯ เวลาค่ำเชิญชวนชมดาว ร่วมสังเกตดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดวงจันทร์ก่อนวันเพ็ญผ่านกล้องโทรทรรศน์ จะนำกล้องโทรทรรศน์มาบริการให้ทุกท่านได้ชมกันที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กำหนดการ

๑๒:๓๐ น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาการบรรยายพิเศษ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย
๑๓:๐๐ น. – เสวนาการบรรยายเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์” วิทยากร อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
๑๔:๐๐ น. – พักเบรคพักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๔:๒๐ น. – บรรยายต่อเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์”
๑๖:๐๐ น. – บรรยายเรื่อง “ดวงจันทร์เพ็ญใหญ่สุดในรอบ ๗๐ ปี Super Moon จันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙” วิทยากร นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ นักเรียนดาราศาสตร์โอลิมปิก
๑๖:๓๐ น. – พักเบรคพักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๗:๐๐ น. – บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้า เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น” วิทยากร นายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
๑๘:๐๐ น. – ร่วมกิจกรรมชมดาวส่องกล้องโทรทรรศน์ดูดาวศุกร์ ดาวอังคาร และดวงจันทร์
๒๑:๐๐ น. – ปิดกิจกรรม
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสถานการณ์และสภาพท้องฟ้า สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัย ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ ๙๒๘ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร. ๐๒-๓๘๑-๗๔๐๙ ๐๒-๓๘๑-๗๔๑๐ โทรสาร. ๐๒-๓๘๑-๗๔๑๐หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com เว็บไซต์ http://thaiastro.nectec.or.th/ Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/ คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ มือถือ ๐๘๖-๘๘๙-๑๖๗๒ (Line)

การเดินทางมาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ที่สะดวกที่สุดควรมาทางรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีเอกมัย (ฝั่งสถานีขนส่งเอกมัย) แล้วเดินย้อนขึ้นมาผ่านสถานีขนส่งเอกมัย ผ่านทางเข้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เข้าทางเข้าที่จะไปโรงเรียนปทุมคงคา สมาคมดาราศาสตร์ไทยอยู่ชั้น อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) อยู่ทางขวามือ ติดถนนสุขุมวิท (ดูแผนที่)