สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ตั้งกล้องดูดาวส่องดูขั้วน้ำแข็งดาวอังคารใกล้โลก

วันสงกรานต์ 14 เมษายน พ.ศ. 2557 “ดาวอังคารใกล้โลก” ห่างจากโลก 92.4 ล้านกิโลเมตร เวลาสองทุ่มเห็นด้วยตาเปล่าในตอนกลางคืนเป็นดาวเคราะห์สีแดงสว่างสุกใส สวยงาม ซึ่งดาวอังคารอยู่ใกล้โลกในรอบ ปี ขณะเดียวกันในคืนนี้จะเห็นดวงจันทร์เพ็ญอยู่ใกล้ดาวอังคาร

สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะตั้งกล้องดูดาวส่องดูขั้วน้ำแข็งดาวอังคารใกล้โลก ในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 18:00 – 21:00 นาฬิกา ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประชาชน มาร่วมกิจกรรม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวอังคารเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 (ภาพโดยวิทยา ศรีชัย) (จาก วิทยา ศรีชัย)