สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เสวนาสัญจร ตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สยาม ๓ ยุคสมัย

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนพระนารายณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีสมาคมดาราศาสตร์ไทย   มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์   ชมรมอนุรักษโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวนสมาชิก ออเจ้า และผู้สนใจ  ร่วมเสวนาสัญจร 
ตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สยาม ๓ ยุคสมัย

๑. "รุ่งอรุณดาราศาสตร์ ครบ ๓๓๐ ปี ดาราศาสตร์ไทย"
          รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๒. "เจิดจ้า ๑๕๐ ปี สรรพคราสหว้ากอ"
          รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓. "ฟ้าสีทอง ๓๐ ปี ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์"
          รำลึกโดยตามรอยพยุคลบาท ครบ ๓๐ ปี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสวนาสัญจรวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙ ๐๐ น. ๑๕ ๐๐ น.
พบกันที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนพระนารายณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วิทยากรนำบรรยายโดย
๑. นายเอนก  สีหามาตย์    เป็นประธาน
     อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
     อดีตหัวหน้าโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองลพบุรี
     ท่านเป็นผู้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์  วัดสันเปาโล  พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร)
๒. อาจารย์ อารี  สวัสดี
     นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
     หนึ่งในผู้ริเริ่มจัดงาน "๓๐๐ ปี ดาราศาสตร์ไทย รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
๓. อาจารย์ พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ
     ประธานศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
     ผู้เชี่ยวชาญยุคแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

และวิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ออเจ้า และผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาสัญจร เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ ท่านขุนหลวง ที่จังหวัดลพบุรี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมเสวนาสัญจร วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๙ ๐๐ น. นายเอนก  สีหามาตย์  เป็นประธานนำคณะ
                 ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนพระนารายณ์ อ. เมือง จ. ลพบุรี
๐๙ ๓๐ น. เดินทางไปพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เสวนา
ตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สยาม ๓ ยุคสมัย
"รุ่งอรุณดาราศาสตร์ ครบ ๓๓๐ ปี ดาราศาสตร์ไทย"
          รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 "เจิดจ้า ๑๕๐ ปี สรรพคราสหว้ากอ"
          รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 "ฟ้าสีทอง ๓๐ ปี ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์"
          รำลึกโดยตามรอยพยุคลบาท ครบ ๓๐ ปี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยากรบรรยายโดย
๑. นายเอนก  สีหามาตย์
๒. อาจารย์ อารี  สวัสดี
๓. อาจารย์ พลาดิศัย 

 เดินทางมาชม วัดสันเปาโล (หอดูดาวแห่งแรกของไทย)
                    วิทยากรบรรยาย นายเอนก  สีหามาตย์
                    ท่านเป็นผู้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะวัดสันเปาโล      
พักทานอาหารกลางวันบริเวณใกล้เคียงตามอัธยาศัย
เดินทางมาชม พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) สถานที่สมเด็จพระนารยณ์มหาราชทรงทอดพระเนตรจันทรุปราคา และสุริยุปราคา
                    วิทยากรบรรยาย นายเอนก  สีหามาตย์
                    ท่านเป็นผู้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะพระที่นั่งเย็น
เดินทางมาที่โรงแรมไทเป  จุดกำเนิดเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"
เดินทางมาชม บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน ตัวละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส) และบ้านหลวงราชทูต
                    วิทยากรบรรยาย นายเอนก  สีหามาตย์
                    ท่านเป็นผู้ดำเนินการขุดแต่งบูรณะบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
เดินทางมาถนนฝรั่งเศส Rue de France
เดินทางเข้าคารวะ อาจารย์ ภูธร  ภูมะธน
                     ปราชญ์แห่งเมืองลพบุรี
                     สมาชิกอุปการคุณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย

๑๕ ๐๐ น. ปิดกิจกรรม

การเดินทางไปร่วมเสวนาสัญจรครั้งนี้ สมาชิก ออเจ้า และผู้สนใจ สามารถเดินทางตามอัธยาศัย ควรจะออกเดินทางตั้งแต่เวลา ๐๖ ๐๐ น. เช้าวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพร้อมเพรียงกันเวลา ๐๙ ๐๐ น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนพระนารายณ์) อ. เมือง จ. ลพบุรี

สมาชิก ออเจ้า และผู้สนใจที่จะร่วมเดินทางไปโปรดแต่งกายอย่างสุภาพ หรือจะแต่งกายไทยย้อนยุค ออเจ้า ตามละครบุพเพสันนิวาสได้ตามอัธยาศัย

และโปรดแจ้งความจำนงค์ที่ท่านขอเข้าร่วมเดินทางไปเสวนาสัญจรครั้งนี้ ได้ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถ. สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 
โทร 02-3817409 10 (จันทร์ เสาร์ ๐๙:๐๐น.-๑๗:๐๐ น.)
หรือที่ คุณสุกัญญา  พึ่งผลงาม โทร 086-8891672
เจ้าหน้าที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย

หมายเหตุ เฉพาะสมาชิก ออเจ้า และผู้สนใจที่ได้แจ้งความจำนงค์  และลงทะเบียนร่วมเดินทางไปเสวนาสัญจรที่ลพบุรีแล้ว ออเจ้าทุกท่านจะได้ของที่ระลึกงานเสวนาสัญจร ตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์สยาม ๓ ยุคสมัย จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย  ฟรี

หมดเขตการลงทะเบียนร่วมเดินทางไปเสวนาสัญจรที่ลพบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ไม่จำกัดจำนวน