สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกในรอบปี 2561

สนามข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

วันพุธที่ พฤษภาคม 2561 เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บนท้องฟ้า "ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกในรอบปี 2561" คำว่า พฤหัสบดีเพ็ญ หมายถึง ดาวพฤหัสบดีมีความสว่างสุกใส ดวงโต ที่อยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์


การที่ดาวพฤัสบดีโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Jupiter Opposition) หมายถึง ดวงอาทตย์ โลก และดาวพฤหัสบดี ที่มีโลกอยู่ตรงกลาง โคจรมาอยู่ในระนาบเรียงเป็นเส้นตรง จึงเป็นตำแหน่งใกล้โลกมากในรอบปีนี้ด้วย การที่ดาวพฤหัสบดีตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ นั่นหมายถึง เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้ว ดาวพฤหัสบดีก็จะขึ้นมาจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และดาวพฤหัสบดีจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลายาวนานให้เราเห็นได้ตลอดทั้งคืน จนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ถัดไป

ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกครั้งนี้ จะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันพุธที่ พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 07:10 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากโลกที่ระยะทางประมาณ 658 ล้านกิโลเมตร หรือ ระยะทาง 4.40 หน่วยดาราศาสตร์ เราจะเห็นดาวพฤหัสบดีได้ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินทางทิศตะวันตก มองเห็นได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ มีความสว่างสุกใส ด้วยความสว่างปรากฏ -2.5 สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (สว่างกว่าดาวซิริอัสที่มีความสว่างปรากฏ -1.4) 

ดาวพฤหัสบดีคืนวันที่ พฤษภาคม 2561 ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวคันชั่ง (Libra) เป็นกลุ่มดาวจักรราศี ใน 12 จักรราศี เราสามารถเห็นดาวพฤหัสบดีได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย หากเรามีกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กหน้ากล้อง นิ้ว กำลังขยาย 50 เท่า หรือกล้องโทรทรรศน์ที่มีหน้ากล้องตั้งแต่ นิ้วขึ้นไป (ต้องมีฐานกล้องระบบตามดาว) จะเห็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีที่มีขนาดใหญ่ ดวง ที่เรียกว่า ดวงจันทร์กาลิเลียน (Galilean Moons) ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ Galileo Galilei ผู้ส่องกล้องโทรทรรศน์พบดวงจันทร์ทั้ง ของดาวพฤหัสบดีเป็นคนแรก ได้แก่ 1. ดวงจันทร์ไอโอ (Io)  2. ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa)  3. ดวงจันทร์แกนีมีด (Ganymede)  4. ดวงจันทร์คัลสิสโต (Callisto) และยังเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี หรืออาจมองเห็นจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot) เป็นพายุหมุนขนาดใหญ่บนดาวพฤหัสบดีได้อีกด้วย

ในวันพุธที่ พฤษภาคม 2561 หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกไป นอกจากเราจะได้เห็นดาวพฤหัสบดีขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังมองเห็นดาวศุกร์ (ใกล้เพ็ญ) อีกด้วยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่า "ดาวประจำเมือง" จะปรากฏให้เห็นได้ประมาณ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:30 น. 19:30 น.  

เป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกในรอบปี และดาวศุกร์ใกล้เพ็ญที่มาให้ยลโฉมด้วย ยังมีปรากฏการณ์ที่น้อยคนจะได้เห็นกับตา คือ จะได้เห็นจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot) และเกิดปรากฏการณ์อุปราคาบนดาวพฤหัสบดี

ในวันดังกล่าวจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot) จะปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลาประมาณ 22:50 น. 02:20 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
และมีปรากฏการณ์หนึ่งที่อยากให้ติดตามชมให้เห็นกับตาคือ  เกิดปรากฏการณ์อุปราคาบนดาวพฤหัสบดีด้วย ที่ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) โคจรผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี เกิดเป็นอุปราคาบนดาวพฤหัสบดี (เป็นสุริยุปราคาที่ไม่สามารถบังดาวพฤหัสบดีได้เพราะดวงจันทร์ยูโรปาเล็กกว่าดาวพฤหัสบดี) ในช่วงเวลาประมาณ 18:30 น. (ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ใกล้ขอบฟ้า) 20:20 น. ณ ตำแหน่งสังเกตการณ์ที่กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกมากที่สุด เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2554) ระยะทางห่างจากโลก 591 ล้านกิโลเมตร มีความสว่างปรากฏ 2.9

ครั้งนี้วันที่ พฤษภาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ระยะทางห่างจากโลก 658 ล้านกิโลเมตร มีความสว่างปรากฏ 2.5 

ครั้งต่อไปดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกที่สุด วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ระยะทางห่างจากโลก 640 ล้านกิโลเมตร มีความสว่างปรากฏ -2.6

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอเชิญชวนสมาชิก ออเจ้าทั้งหลาย และออเจ้าผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรม "ชวนชม  ดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลกในรอบปี 2561"  JUPITER  OPPOSITION  MAY  2018  
วันพุธที่ พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. 21:00 น.  ณ สนามข้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

กำหนดการ

วันที่ พฤษภาคม 2561

18:00 น.  ลงทะเบียนที่หน้างาน
18:30 น.  ชมดาวศุกร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์
                  ชมดาวพฤหัสบดีเพ็ญใกล้โลก ที่สุกสว่าง เห็นได้ด้วยตาเปล่า มองผ่านกล้องโทรรศน์ ชมแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี ชมอุปราคาบนดาวพฤหัสบดี ขณะที่ดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) โคจรผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี สังเกตเห็นเงาจุดดำของดวงจันทร์ยูโรปาบนดาวพฤหัสบดี และจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot)

ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อทำการถ่ายทอดภาพสดของดาวพฤหัสบดีขึ้นจอรับภาพ ให้เห็นรายละเอียดของดาวพฤหัสบดี เช่น แถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี  อุปราคาบนดาวพฤหัสบดีของดวงจันทร์ยูโรปาเกิดเงาของดวงจันทร์ยูโรปาบนดาวพฤหัสบดี  จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี (Great Red Spot)

บริการให้ออเจ้าทั้งหลาย เก็บภาพดาวพฤหัสบดีโดยถ่ายภาพผ่านกล้องโทรทรรศน์เพื่อเป็นที่ระลึก มีวิทยากรสมาคมฯ ให้คำแนะนำการถ่ายภาพผ่านกล้องโทรทรรศน์

มีวิทยากรสมาคมมาบรรยายให้ความรู้ ระหว่างการชมดาวพฤหัสบดี

21:00 น. ปิดกิจกรรม

บริการตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้ชม ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

นับเป็นกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจน่าติดตามยิ่ง ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน เด็กๆ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเรียนรู้ดาราศาสตร์ มาได้เห็นกับตา จะเกิดความประทับใจเพื่อต่อยอดต่อไปเป็นนักดาราศาสตร์อนาคต

แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเดือนมิถุนายน 2561 กับกิจกรรม
"ดาวเสาร์เพ็ญใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2561"
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
คอยติดตามกันนะขอรับ

หมายเหตุ กำหนดการกิจกรรมครั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยงแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศและท้องฟ้า 

ติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ถ. สุขุมวิท พระโขนง  คลองเตย  กรุงเทพฯ  โทร 02-3817409 10
คุณสุกัญญา  พึ่งผลงาม (เจ้าหน้าที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย)
มือถือ 086-8891672