สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร Star Party “ทางช้างเผือกเด่น เล็งจันทรา ณ ภูฝอยลม”

ภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เดือนตุลาคม 2561  เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว  อากาศช่วงนี้เย็นสบายเหมาะแก่การออกเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันดี  บรรยากาศร่มรื่น  มีสวนแสดงไม้ดอกที่สวยงามมาก น่ามาพักผ่อนเพื่อที่จะชาร์จพลังงานในวันหยุดเพื่อเปิดงานมาจะได้มีกำลังในการทำงานต่อไป   ที่จังหวัดอุดรธานีมีวัดภูทองเทพนิมิต เป็นวัดที่ทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดนี้ต้องแวะสักการะหลวงพ่อทันใจ  องค์พระสีขาวบนภูเขา  สวยงามมาก  และยังมีอุโมงค์ต้นไม้ทางที่จะขึ้นไปบนภูฝอยลมอีกด้วยค่ะ   และยังมีสมาชิกที่เคยไปดาราศาสตร์สัญจรกับสมาคมฯ ถ่ายรูปทางช้างเผือกได้จากภูฝอยลม  ร่วมกิจกรรมภูฝอยลมกับสมาคมฯในครั้งนี้คงจะได้สิ่งดีดี  และภาพสวยๆกลับไปอวดเพื่อนๆให้ต้องอิจฉากันเลยทีเดียว   ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยต้องขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก  คุณภานุวัฒน์     แซ่ตั้ง   ที่ได้ให้สมาคมฯได้แชร์ภาพให้กับสมาชิกที่ไม่เคยไป ได้ร่วมว๊าวกัน

      สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร ขอเชิญชวนท่านสมาชิกและบุคคลทั่วไป ไปท่องเที่ยวและนอนชมดาว กับกิจกรรม “ทางช้างเผือกเด่น  เล็งจันทรา  ณ ภูฝอยลม” วันศุกร์ที่ 12- อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ณ ภูฝอยลม อำเภอทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 
กำหนดการ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
20:30 น. พร้อมกันมาลงทะเบียน ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (มีอาหารว่างให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง)
21:00 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ขึ้น ค่ำ เดือน 11 )
07:30 น. – ถึงจังหวัดอุดรธานี   แวะที่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว แล้วมารับประทานอาหารเช้า
                 พร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
08:30 น. – ออกเดินทางไหว้พระทำบุญ  และชมวิวสวย ๆ  ที่วัดภูทองเทพนิมิต  จังหวัดอุดรธานี   นมัสการ          หลวงพ่อทันใจ องค์พระสีขาวบนภูเขา  ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว                 
10:00 น. – เดินทางไปชมสวนสมุนไพร   มีสมุนไพรมากมายให้ศึกษา  และสามารถหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชียวชาญบรรยายให้ฟัง      
11:30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน  
12:30 น. – เดินทางขึ้นภูฝอยลม  แวะชมน้ำตกธารงาม  ให้ชื่นช่ำคลายร้อน ก่อนที่จะเข้าที่พัก
14:00 น. – เข้าที่พัก ณ ภูฝอยลม  ทำภารกิจส่วนตัว  พักผ่อนตามอัธยาศัย  มีสวนจัดแสดงไม้ดอกให้ชื่นชมด้วยค่ะ
15:30 น. – เริ่มเสวนาประสาคนรักดาว  
17:00 น. – รับประทานอาหารเย็น   แล้วเตรียมตัวสำรวจท้องฟ้ากัน
18:00 น. – ร่วมกันสำรวจท้องฟ้า   ตั้งกล้องโทรทรรศน์ดูดวงจันทร์ขึ้น ค่ำ   ดาวศุกร์ใกล้ขอบฟ้า  ดาวพฤหัสบดี     ดาวเสาร์  ดาวอังคาร  ทางช้างเผือก  ตามด้วยกลุ่มดาวที่น่าสนใจด้านฟ้าทิศเหนือ  เริ่มจากตะวันออก     กลุ่มดาวม้าบินเพกาซัส  สามเหลี่ยมหน้าร้อน  กลุ่มดาวพิณ   กลุ่มดาวนกอินทรีย์  กลุ่มดาวหงส์   ค่อนไปทางตะวันตก กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์  มงกุฎเหนือ   แล้วหันกลับไปดูดาวฟ้าซีกใต้ที่น่าสนใจ  กลุ่มดาว     แมงป่อง   คนยิงธนู   แพะทะเล 
21:30 น. – รับประทานอาหารว่าง  กาแฟ โอวัลติน ร้อนๆ คลายหนาวกัน   จากนั้นดูดาวตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
04:30 น. – มาดูดาวก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น   ณ จุดชมวิวผารับอรุณ 
07:30 น. – รับประทานอาหารเช้า  พักผ่อนตามอัธยาศัย  เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก
08:00 น. – ออกเดินทางไปเที่ยวอุทยานสัตว์โลกล้านปีไดโนเสาร์ 
12:00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน    
13:00 น. – ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
22:00 น. – ถีงกรุงเทพฯ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยสวัสดิภาพ

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561  (รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน)
อัตราค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสัญจร
ประเภทที่พักห้องพัก อัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไป ค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ประเภทห้องพักอัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไปค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ห้องพักตามที่สมาคมฯจัดให้6,350.- บาท6,050.- บาท
ห้องพัก พัก คน)7,050.- บาท6,750.- บาท
สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ คนขึ้นไปลด 100.- บาท---

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามรายการข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP     2. ค่าอาหาร มื้อ     3. ค่าที่พัก (บ้านพัก)     4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ต่างๆ    
5. ค่าแผนที่ฟ้า ไฟฉายแดง และเอกสารของกิจกรรม   6. ค่าเบี้ยประกันการเดินทาง

สิ่งที่ต้องเตรียมนำติดตัวไป
1. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น   2. เสื้อกันหนาว   3. หมวกกันน้ำค้าง   4. ยารักษาโรคประจำตัว   5. ไฟฉายส่องทาง
6. ยากันยุง   7. ร่มพับได้ หรือหมวกติดไปด้วยเพราะกลางวันอากาศร้อนตอนเดินทางไปท่องเที่ยว 
หมายเหตุ   1.  กำหนดการดังกล่าวข้างต้น  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ
                   2.  ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ท่าน  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกจัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืน
                        ค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก)
                   3.  ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
                        สมาคมฯ ดังนี้
                        3.1  แจ้งภายในวันที่ 26 กันยายน   คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
                        3.2  แจ้งภายในวันที่ 27 กันยายน  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของ
                               ค่าลงทะเบียน 
                        3.3  แจ้งหลังวันที่ 28 กันยายน  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ 928 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-381-7409, 02-381-7410 หรือ 086–889–1672  คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
โทรสาร. 02-381-7410  หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com  เว็บไซต์ http://tahiastro.nectec.or.th
Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/ 
หรือ https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety