สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์สัญจร "ทางช้างเผือกเด่น เล็งจันทรา ณ ภูฝอยลม"

ณ ภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เดือนกุมภาพันธ์ 2562   ก่อนจะเข้าช่วงหน้าร้อน  อากาศตามยอดดอยหรือยอดภูยังเย็นสบาย  ดอกไม้เริ่ม      ผลิดอกออกใบ  เหมาะแก่การเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักกันดี  บรรยากาศร่มรื่น  มีสวนไม้ดอกที่สวยงามมาก น่ามาพักผ่อนเพื่อที่จะชาร์จพลังงานในวันหยุด  เมื่อเปิดงานมาจะได้มีกำลังในการทำงานต่อไป   

ภูฝอยลม คือ ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2529 – 2532  ทางการได้อพยบราษฎร ออกจากพื้นที่ป่า  ต่อมาได้มีการฟื้นฟูป่าเรื่อยมาพื้นที่ป่าจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง   กรมป่าไม้จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี  บนภูฝอยลมโดยรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอิสาน  พร้อมจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณบนภูฝอยลม  
บนภูฝอยลม  คุณภานุวัฒน์     แซ่ตั้ง สมาชิกของเราได้ถ่ายภาพทางช้างเผือกได้สวยงามมาก  สมาคมดาราศาสตร์ไทย  จึงขอเชิญชวน สมาชิกของสมาคมฯ และผู้สนใจ เพียง 16 ท่านเท่านั้นเข้าร่วมกิจกรรมนี้


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2562
20:30 น. มาลงทะเบียนพร้อมกัน ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (มีอาหารว่างให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง)
21:00 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย 

วันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2562 แรม 13 ค่ำ เดือน )
07:30 น. – ถึงจังหวัดอุดรธานี   แวะร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว  มารับประทานอาหารเช้า
                 พร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
08:30 น. – ออกเดินทางไหว้พระทำบุญ  และชมวิวสวย ๆ  ที่วัดภูทองเทพนิมิต  จังหวัดอุดรธานี   นมัสการ          หลวงพ่อทันใจ องค์พระสีขาวบนภูเขา  ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว                 
10:00 น. – เดินทางไปชมสวนสมุนไพร   มีสมุนไพรมากมายให้ศึกษา  และสามารถหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญบรรยายให้ฟัง      
11:30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน  
12:30 น. – เดินทางขึ้นภูฝอยลม  แวะชมน้ำตกธารงาม  ให้ชื่นฉ่ำคลายร้อน ก่อนที่จะเข้าที่พัก
14:00 น. – เข้าที่พัก ณ ภูฝอยลม  ทำภารกิจส่วนตัว  พักผ่อนตามอัธยาศัย  มีสวนไม้ดอกจัดแสดงให้ชื่นชมด้วยค่ะ
15:30 น. – เริ่มเสวนาประสาคนรักดาว  
17:00 น. – รับประทานอาหารเย็น   แล้วเตรียมตัวสำรวจท้องฟ้ากัน

19:00 น. –  ดูดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์   กลุ่มดาวที่น่าสนใจ  ครึ่งฟ้าซีกเหนือมีกลุ่มดาวคนคู่  กลุ่มดาววัว  กระจุกดาวลูกไก่  แกะ  ปลา  ค้างคาว  ม้าบิน  แอนดรอมีดา  และแกแลกซี่แอนดรอมีดา  ส่วนซีกฟ้าใต้  สามเหลี่ยมหน้าหนาว  นายพราน  หมาใหญ่  หมาเล็ก
21:30 น. – รับประทานอาหารว่าง  กาแฟ โอวัลติน ร้อนๆ คลายหนาวกัน   จากนั้นดูดาวตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ กุมภาพันธ์ 2562
04:30 น. – ตื่นออกมาดู  กลุ่มดาวจระเข้  พิณ  คนเลี้ยงสัตว์  ดาวยอดมหาจุฬามณี   ส่วนฟ้าซีกใต้  คนครึ่งม้า        กางเขนใต้  พร้อมกระจุกดาวปิดโอเมกาเซนเทรี  ดูดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดี ผ่านกล้องโทรทรรศน์  พร้อมรับอรุณ   ณ จุดชมวิวผารับอรุณ 
07:30 น. – รับประทานอาหารเช้า  พักผ่อนตามอัธยาศัย  เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก
08:00 น. – ออกเดินทางไปเที่ยวอุทยานสัตว์โลกล้านปีไดโนเสาร์ 
12:00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน    
13:00 น. – ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
22:00 น. – ถีงกรุงเทพฯ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านใดที่คิดไม่ออกว่าไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหน   ขอเชิญชวนไปดูดาวกับทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562  (รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน)

อัตราค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสัญจร
ประเภทที่พักห้องพัก อัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไป ค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ประเภทห้องพักอัตราค่าสมัครต่อท่าน (บาท) บุคคลทั่วไปค่าสมัครต่อท่าน(บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ห้องพักตามที่สมาคมฯจัดให้6,350.- บาท6,050.- บาท
ห้องพัก พัก คน)7,050.- บาท6,750.- บาท
สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ คนขึ้นไปลด 100.- บาท---

ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามรายการข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP     2. ค่าอาหาร มื้อ     3. ค่าที่พัก (บ้านพัก)     4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ต่างๆ    
5. ค่าแผนที่ฟ้า ไฟฉายแดง และเอกสารของกิจกรรม   6. ค่าเบี้ยประกันการเดินทาง

สิ่งที่ต้องเตรียมนำติดตัวไป
1. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น   2. เสื้อกันหนาว   3. หมวกกันน้ำค้าง   4. ยารักษาโรคประจำตัว   5. ไฟฉายส่องทาง
6. ยากันยุง   7. ร่มพับได้ หรือหมวกติดไปด้วยเพราะกลางวันอากาศร้อนตอนเดินทางไปท่องเที่ยว
 
หมายเหตุ   1.  กำหนดการดังกล่าวข้างต้น  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ
                   2.  ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ท่าน  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกจัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก)
                   3.  ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดังนี้
                        3.1  แจ้งภายในวันที่ มกราคม 2562   คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
                        3.2  แจ้งภายในวันที่ 10 มกราคม  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของ
                               ค่าลงทะเบียน 
                        3.3  แจ้งหลังวันที่ 11 มกราคม  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ 928 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-7409, 02-381-7410 หรือ 086–889–1672  คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
โทรสาร. 02-381-7410  หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com  เว็บไซต์ http://tahiastro.nectec.or.th
Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/ 
หรือ https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety