สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ฉลองครบรอบ 50 ปี : ก้าวแรกของมนุษยชาติบนดวงจันทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  สำนักงาน กศน.  ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอะพอลโล 11   จากโลกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2512  มีมนุษย์อวกาศสามคน คือ นีล อาร์มสตรอง  เอดวิน อัลดริน  และไมเคิล  คอลลินส์   ยานใช้เวลาสามวันจึงไปถึงดวงจันทร์ หลังจากเข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์แล้ว  ได้ปล่อยยานชื่ออีเกิล (Eagle)  ลงจอดที่พื้นผิวดวงจันทร์บริเวณที่ทะเลแห่งความเงียบสงบ  มนุษย์คนแรกที่เหยียบพื้นดวงจันทร์เป็นก้าวแรก คือ นีล อาร์มสตรอง  ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ค.ศ. 1969  ตามเวลาสหรัฐอเมริกา ในช่วงนั้นประเทศไทยได้รับมอบหุ่นจำลองยานลงดวงจันทร์ชื่อ อีเกิล  ขนาดเท่าของจริงจากสหรัฐอเมริกา  ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมาจนถึงปัจจุบัน 

 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ครบรอบ 50 ปี ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย  จัดกิจกรรมฉลองในโอกาสนี้   โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่นการบรรยายพิเศษ การเสวนานิทรรศการเกี่ยวกับดวงจันทร์  ชมภาพยนตร์ Back to the Moon for good  ตั้งกล้องโทรทรรศน์ส่องดูหลุมดวงจันทร์ ฯลฯ  รายละเอียดดังต่อไปนี้


กิจกรรม   วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษ และเสวนาย้อนอดีตสู่อนาคตการสำรวจดวงจันทร์ที่เป็นการประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
2.นิทรรศการโมเดลยานสำรวจที่ใช้ในภารกิจต่างๆ และโมเดลยานอีเกิลที่มีอายุประมาณ 50 ปี
3.ชมหลุมดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง  16"  14"  8"  6"  และถ่ายภาพหลุมดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์
4.ถ่ายภาพกับภาพฉากหลัง backdrop  พื้นผิวดวงจันทร์และ ฉากเจาะช่องสำหรับถ่ายภาพที่ระลึก photo booth cutout ชุดนักบินอวกาศ  กับยานอีเกิล
5.ชมภาพยนตร์ในโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบพิเศษเรื่อง Back to the Moon for good 
6.ฐาน VR (Virtual Reality)  สัมผัสแสดงการเดินบนดวงจันทร์เสมือนจริง  ชั้น  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  (อาคาร 4)

วิทยากร นักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรรมการสมาคมดาราศาสตร์ไทย และสมาชิกสมาคมฯ

รายละเอียดกำหนดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา (นาฬิกา)กิจกรรม วิทยากรสถานที่
13:00 – 13:30ลงทะเบียนบริเวณยานอีเกิล หน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
13:30 – 14:00พิธีเปิดงาน กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการตติยา  ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประธาน กล่าวเปิดงานห้องมหกรรม ชั้น อาคาร  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
14:00 – 15:00บรรยายพิเศษ จาก 50 ปี อะพอลโลสู่อนาคตมนุษย์บนดวงจันทร์ โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทยห้องมหกรรม ชั้น อาคาร  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
15:00 – 16:00เสวนา เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับอะพอลโล 11 โดย   นายอารี  สวัสดี 
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย  นายวิมุติ  วสะหลาย กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ห้องมหกรรม ชั้น อาคาร  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
16:00 – 16:30ถาม ตอบ สารพันคำถามเกี่ยวกับอะพอลโล 11 และโครงการไปสู่ดวงจันทร์ห้องมหกรรม ชั้น  อาคาร  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
16:30 – 16:45พิธีปิด โดย   นายอารี  สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ห้องมหกรรม ชั้น  อาคาร  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
16:45 – 18:00 • ชมนิทรรศการโมเดลยานอะพอลโล
 • ส่องกล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์
วิทยากร  กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ
กิจกรรมพิเศษ ชมภาพยนตร์ในโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  รอบพิเศษเรื่อง Back to the Moon for good  รอบ 13:00 น.   14:00 น.  15:00 น.   และ 16:00 น.    
หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  อาคาร ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
18:30 – 22:30ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์  อาทิ ดาวพฤหัสบดีวงแหวนดาวเสาร์ และหลุมดวงจันทร์ 
วิทยากร  นายพรชัย   รังษีธนะไพศาล
นายวิษณุ   เอื้อชูเกียรติ
นายเชิดพงศ์   วิสารทานนท์
กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ
สนามฟุตซอล ตรงข้ามท้องฟ้าจำลองกรุงเทพหมายเหตุ  1.  ขอเชิญ นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชนที่สนใจ  และสื่อมวลชน  เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)
          2.  ยกเว้น  กิจกรรมพิเศษในโดมท้องฟ้าจำลองอัตราค่าเข้าชมปกติ
  3.  มอบของที่ระลึกโมเดลกระดาษเกี่ยวกับดวงจันทร์ ให้เฉพาะเด็ก และสมาชิกสมาคม     ดาราศาสตร์ไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม
  4.  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีกิจกรรมจับฉลากเพื่อมอบรางวัลดังนี้
  4.1แผนที่ดวงจันทร์ จำนวน แผ่น
  4.2สติกเกอร์ภาพดวงจันทร์เรืองแสงขนาด 10 – 15 เซนติเมตร จำนวน แผ่น
*4.3โมเดลยานอีเกิล จำนวน ลำ
  4.4โมเดลดวงจันทร์มีแสงในตัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  เซนติเมตร เวลาที่จับฉลาก (20:00 น.)   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร เวลาที่จับฉลาก (21:00 น.) (สำหรับสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย)
  4.5รางวัลใหญ่  จับฉลากเวลา 22:30 น.
กล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร  (Meade StarPro AZ 70 mm Refractor)   กล้อง

  สำหรับสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย  ลำ 


แผ่นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา