สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ร่วมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมนี้ เชิญร่วมสังเกตการณ์สุริยุปราคาบางส่วน
.
สุริยุปราคาครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน ประชาชนบางส่วนในประเทศอินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลเซีย (เกาะบอร์เนียว) และ ฟิลิปปินส์ สามารถสังเกตเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนนี้ได้ เนื่องจากอยู่ในเขตที่เงามืดเคลื่อนที่ผ่าน
.
สำหรับประเทศไทย เราอยู่ในเขตที่เงามัวเคลื่อนที่ผ่าน ดังนั้นเราจึงเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสุริยุปราคาแบบบางส่วน
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ดวงจันทร์จะเริ่มบังดวงอาทิตย์เวลา 10:18 น.​ และบังดวงอาทิตย์มากที่สุดเวลา 12:05 น. โดยดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์มากที่สุดประมาณ 57% จากนั้นดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์ จนกระทั่งสิ้นสุดปรากฏการณ์เวลา 13:57 น.
.
สำหรับประชาชนที่อยู่ใต้กรุงเทพลงไป จะเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มากขึ้น เช่น จ.ยะลา ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์มากที่สุด 78% ส่วนประชาชนที่อยู่เหนือกรุงเทพขึ้นไป จะเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์น้อยลง เช่น จ.เชียงราย จะเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มากที่สุด 41%
.
สุริยุปราคาในครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน ดังนั้นจะไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่สามารถสังเกตสุริยุปราคาด้วยตาเปล่าได้ ผู้ที่ต้องการสังเกตต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ เช่น แว่นดูดวงอาทิตย์ กล้องรูเข็ม กล้องโทรทรรศน์ที่มีแผ่นกรองแสงอาทิตย์ ฯลฯ
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสังเกตสุริยุปราคาไว้บริเวณลานโล่งด้านหน้าอาคาร ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.​ 14:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562แผนที่สถานที่จัดงาน (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)