สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกวดเขียนบทความและเรียงความดาราศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเขียน
2. เพื่อสงเสริมให้เกิดนักเขียนดาราศาสตร์หน้าใหม่ 
3. เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาในวารสารทางช้างเผือกของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

การประกวด

แบ่งเป็น ระดับ ได้แก่
1. ประกวดบทความ สำหรับบุคคลทั่วไป เนื้อหาอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังนี้
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ
นิยายดาว
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพดาราศาสตร์

2. ประกวดเรียงความ สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
เรียงความในหัวข้อ “หากฉันได้เดินทางไปดาวอังคาร”

กติกา

ความยาวของเนื้อหาไม่จำกัด
เนื้อหาในบทความต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
เป็นงานเขียนที่ไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน
ผู้ส่งคนหนึ่งอาจส่งผลงานประกวดได้มากกว่า งาน
งานเขียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ในวารสาร “ทางช้างเผือก” ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย และเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย

รางวัล

ประเภทบทความ 
รางวัลชนะเลิศ
กล้องส่องทางไกล
สมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปี
หนังสือ "รอบรู้ดูดาว"
แผนที่ฟ้า
แว่นดูดวงอาทิตย์
เช็คของขวัญ Big มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน จะติดต่อไปเป็นรายบุคคล)
เลเซอร์เขียว
หนังสือรอบรู้ดูดาว
แผนที่ฟ้า
ประเภทเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ 
กล้องส่องทางไกล
สมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปี
หนังสือรอบรู้ดูดาว
แผนที่ฟ้า
แว่นดูดวงอาทิตย์
เช็คของขวัญ Big มูลค่า 1,000 บาท
รางวัลชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน จะติดต่อไปเป็นรายบุคคล)
เลเซอร์เขียว
หนังสือรอบรู้ดูดาว
แผนที่ฟ้า

การส่งผลงานเข้าประกวด

ให้ส่งงานเขียนเป็นไฟล์ Microsoftword (docx หรือ  doc), OpenDocument (.ODT), Portable Document Format (.PDF), หรือ Electronic publication (.epub)
ภาพประกอบในบทความ ให้จัดเป็นไฟล์แยกด้วย โดยให้อยู่ในรูป .jpg, .png, หรือ .pdf และส่งแนบมาด้วยกันกับบทความ
หากผู้ส่งประกวดประสงค์จะใช้นามปากกาหรือนามแฝงในการเผยแพร่ ให้ระบุชื่อสกุลจริงไว้ด้วย
ส่งผลงานพร้อมให้ชื่อสกุลจริง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล thaiastro@hotmail.com

ระยะเวลาการประกวด

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

การประกาศผล

ผลการประกวด จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย (http://thaiastro.nectec.or.th) และทางเพจเฟซบุ๊กของสมาคมดาราศาสตร์ไทย (https://www.facebook.com/theThaiAstro/) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสมาคมดาราศาสตร์ไทย 02-3817409-10