สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ทีมงานกิจกรรม สมาคมดาราศาสตร์ไทย

คุณพรชัย รังษีธนะไพศาล

(ประธานกิจกรรม)

Tel : ☎ 0-2234-9988 ต่อ 163, 164 เวลา 09:00 น. - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)

Tel : ☎ 0-2882-0489 เวลา 20:00 น. - 24:00 น.

Mobile : ☎ 08-1833-6511

E-mail : sunood2004_2@hotmail.com

คุณกวี สุขะตุงคะ

(ที่ปรึกษาประธานกิจกรรม)

Tel : ☎ 0-2526-7420 เวลา 19:00 - 23:00 น.

Mobile : ☎ 08-9005-1152

คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม

(เจ้าหน้าที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย)

Tel : ☎ 0-2381-7409 เวลา 09:00 - 17:00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และ

12:00 - 20:00 น. (เสาร์)

Mobile : ☎ 08-6889-1672

E-mail : thaiastro@hotmail.com

คุณวิทยา ศรีชัย

(ทีมเว็บมาสเตอร์)

Mobile : ☎ 08-1685-6173, ☎ 0-4007-8910

E-mail : doodao@hotmail.com

คุณเฉลิมชัย มะกล่ำ

(ทีมเว็บมาสเตอร์)

Mobile : ☎ 08-4902-1762

E-mail and MSN : eiadart@hotmail.com

Skype : eiadart