สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ฝนดาวตกสิงโตเกิดจากดาวหางอะไร?

เกิดจากดาวหางเทมเพิล-ทัตเติล (Tempel-Tuttle)


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ