สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

อยากทำการทดลองวิทยาศาสตร์ขณะถ่ายรูปดาวหางได้หรือไม่?

ความจริงการถ่ายรูปดาวหางให้ได้ก็ยากพอดู แต่ถ้าอยากจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับการถ่ายรูป ก็มีการทดลองอยู่ อย่างที่น่าสนใจคือ การทดลองถ่ายภาพสเปกตรัมของดาวหาง และการทดลองถ่ายภาพหางก๊าซ และหางฝุ่นแยกจากกันทีละภาพ

การทดลองถ่ายภาพสเปกตรัมของดาวหางทำได้ไม่ยากนัก เพียงหาแท่งปริซึมมาวางที่หน้ากล้องถ่ายรูป ให้แสงดาวหางหักเหผ่านแท่งปริซึมก่อนบันทึกบนแผ่นฟิล์ม วิธีดังกล่าวเคยมีผู้ทดลองสำเร็จมาแล้ว โดยใช้แท่งปริซึมธรรมดา แต่ผลที่ได้เป็นที่น่าสนใจมาก ทำให้สามารถวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ บางชนิดจากภาพถ่ายได้

ส่วนการทดลองถ่ายภาพหางก๊าซอย่างเดียวและหางฝุ่นอย่างเดียว ก็ต้องอาศัยฟิลเตอร์กรองแสงเข้าช่วย ถ้าจะถ่ายให้เห็นเฉพาะหางก๊าซสีน้ำเงินต้องใส่ฟิลเตอร์ wratten 47A หากต้องการถ่ายให้เห็นเฉพาะหางฝุ่นสีขาว ให้ใส่ฟิลเตอร์ wratten 21 ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายกล้องทั่วไป


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ