สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เหตใดดาวพุธกับดาวศุกร์จึงไม่มีบริวาร?

เนื่องจากดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป ทำให้ระดับวงโคจรเสถียรของดาวบริวารแคบมาก หากอยู่ห่างจากดาวเคราะห์แม่มากเกินไปก็จะถูกดวงอาทิตย์คว้าจับไป หากอยู่ใกล้ดาวเคราะห์มากเกินไปก็จะถูกแรงน้ำขึ้นน้ำลงฉีกเป็นชิ้น ๆ ดาวเคราะห์สองดวงนี้อาจเคยมีบริวารในอดีตแต่ไม่อาจคงสภาพอยู่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ