สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

โลกมีโอกาสที่จะโคจรเป็นวงรีหรือไม่ และถ้ามี จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือไม่?

โลกและดาวเคราะห์อีกหลายดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นวงรีที่เกือบกลม ความแตกต่างระหว่างช่วงที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดกับช่วงห่างดวงอาทิตย์ที่สุดเพียงประมาณ เปอร์เซ็นต์ของระยะห่างเฉลี่ยเท่านั้น บางครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่มีความรีมาก ๆ เช่นดาวหาง ดาวพุธ ก็อาจถือว่าโลกโคจรเป็นวงกลมไปเลยก็ได้ แต่ขอให้เข้าใจว่าความจริงแล้วเป็นวงรี

ความรีของวงโคจรโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและเชื่องช้ามาก โอกาสที่วงโคจรของโลกจะเปลี่ยนไปมาก ๆ และกระทันหัน จะต้องเกิดจากเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น ถูกวัตถุขนาดใหญ่พุ่งชนหรือผ่านเข้ามาใกล้ ๆ จนทำให้วงโคจรเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก

ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นผลจากสภาพบรรยากาศของโลก ดังนั้นวงโคจรจึงไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ