สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ได้ยินใครเคยพูดว่า ชาลส์ เมซีเย ไม่ใช่นักดาราศาสตร์ แต่เห็นหนังสือหลายเล่มก็บอกว่าเป็นนักดาราศาสตร์ เท็จจริงเป็นอย่างไร?

จะว่าใช่ก็ใช่ จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่

ที่แน่ ๆ ก็คือ ชาลส์ เมซีเย ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางดาราศาสตร์ ก่อนที่จะมาเกี่ยวข้องกับดวงดาว เขามีอาชีพทั่วไปเช่นเสมียนคุมคลังสินค้า แต่เมื่อมาทำงานประจำหอดูดาวก็ได้ศึกษาวิธีการสังเกตการณ์และบันทึกอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะเรียบเรียงบัญชีวัตถุท้องฟ้าที่สร้างประโยชน์ให้แก่วงการดาราศาสตร์มาก ดังนั้นถ้าจะดูจากภูมิการศึกษา ก็อาจถือว่าเมซีเยไม่ใช่นักดาราศาสตร์ แต่ถ้าดูจากผลงานก็พอจะถือว่าเป็นนักดาราศาสตร์ได้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ