สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

เคยได้ยินว่ายานไวกิงที่ไปสำรวจดาวอังคารเคยบันทึกเสียงประหลาดบนดาวอังคารที่เชื่อว่าเป็นเสียงของมนุษย์ดาวอังคารได้ด้วย แต่นาซาปกปิดไว้ เท็จจริงเป็นอย่างไร?

โกหก ยานไวกิงไม่มีไมโครโฟนหรือเครื่องอัดเสียงใด ๆ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ยินเสียงใครที่ไหน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมียานสำรวจดาวอังคารเพียงลำเดียวเท่านั้นที่มีไมโครโฟน คือยานมาร์สโพลาร์แลนเดอร์ซึ่งไปสำรวจดาวอังคารเมื่อปี 2542 แต่ภารกิจนั้นก็ล้มเหลวไปก่อนที่จะได้ยินเสียงอะไร


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ