สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

หากโลกไม่มีดวงจันทร์แล้ว จะไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงจริงหรือ?

ไม่ถึงขั้นนั้น เพราะโลกยังมีวัตถุที่จะสร้างแรงดึงดูดน้ำขึ้นน้ำลงอีกดวงหนึ่ง นั่นคือดวงอาทิตย์ แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ไกลกว่าดวงจันทร์มาก แรงน้ำขึ้นน้ำลงของดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อโลกจึงน้อยกว่าที่ดวงจันทร์มีต่อโลกราว เท่า ระดับน้ำขึ้นลงในแต่ละวันจึงน้อยกว่าด้วย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ