สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่?

โดยปรกติ สายตาคนทั่วไปภายใต้สภาพท้องฟ้าที่ดีสามารถมองเห็นดาวที่จางที่สุดถึงอันดับ ดาวยูเรนัสช่วงที่เข้าใกล้โลกที่สุด จะมีอันดับความสว่างราว 5.7 ซึ่งอยู่ในพิสัยที่พอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เนื่องจากดาวที่มีความสว่างใกล้เคียงกับระดับนี้มีเป็นจำนวนมาก จุดแสงของดาวยูเรนัสจะกลมกลืนไปกับดาวฉากหลังจนไม่อาจจำแนกว่าจุดไหนเป็นดาวยูเรนัสได้เลย ดังนั้นต้องถือว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จำแนกไม่ได้ หรือเกือบไม่ได้

ดาวเนปจูนช่วงที่สว่างที่สุดมีอันดับความสว่าง 7.9 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ