สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

มีวิธีดูฝนดาวตกสิงโตอย่างไร?

การดูฝนดาวตกทำได้ง่ายมาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือกล้องใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงหาเก้าอี้เอนสบาย ๆ แล้วมองตาเปล่าก็ได้แล้ว ฝนดาวตกสิงโตมีจุดเรเดียนต์อยู่ที่กลุ่มดาวสิงโต ซึ่งกลุ่มดาวนี้จะขึ้นจากขอบฟ้าหลังเที่ยงคืนทางทิศตะวันออก บริเวณที่จะไม่เกิดดาวตกจากฝนดาวตกสิงโตก็คือ บริเวณท้องฟ้าที่อยู่ตรงกันข้ามกับกลุ่มดาวนี้ นอกจากบริเวณนี้แล้ว มีโอกาสเห็นดาวตกจากฝนดาวตกชุดนี้ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการมองก็มีผลต่อภาพดาวตกที่ปรากฏด้วย กล่าวคือ ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะมีโอกาสเห็นจำนวนดาวตกเป็นจำนวนมาก และจะเห็นว่าดาวตกมีทิศพุ่งออกจากกลุ่มดาวสิงโต แต่ดาวตกที่เห็นมักจะวิ่งช้าและเป็นขีดสั้น ๆ ถ้าหันหน้าไปทิศเหนือหรือใต้ ก็อาจเห็นได้น้อยกว่าเล็กน้อย แต่จะมีโอกาสเห็นฝนดาวตกเป็นขีดยาว ๆ และวิ่งเร็ว ๆ ได้ ซึ่งมักจะสวยกว่าดาวตกสั้น 

จริง ๆ แล้วหากสามารถนอนราบหรือเอนน้อย ๆ โดยหันศีรษระไปทางทิศตะวันตก แล้วมองขึ้นสูง ๆ จะมีโอกาสเห็นดาวตกเป็นจำนวนมากที่สุด แต่จะมีข้อเสียตรงที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องลุกนั่ง การจดบันทึก การกินขนมนมเนย และมีโอกาสเผลอหลับได้ง่าย

พึงระลึกว่า ไม่จำเป็นต้องเพ่งไปที่ทิศตะวันออกหรือที่กลุ่มดาวสิงโตอย่างเดียว ควรทำสายตาให้กว้าง ๆ เข้าไว้


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ