สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ที่ใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกมีหลุมดำขนาดยักษ์ด้วยหรือไม่?

ปรกติการพิสูจน์หลุมดำยักษ์จะมาจากการศึกษารังสีวิทยุและรังสีเอกซ์บริเวณใกล้ใจกลางอันเนื่องจากการหมุนวนของก๊าซที่กำลังถูกดูดเข้าสู่หลุมดำ รังสีรุนแรง ลำแก๊สความเร็วสูงพุ่งออกจากใจกลางในแนวขั้ว การเลื่อนดอปเพลอร์อย่างรุนแรงของแก๊สที่ก่อกันเป็นจานรอบใจกลางภายในปริมาตรแคบ ๆ เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีหลุมดำยักษ์อยู่ แต่ดาราจักรทางช้างเผือกมีการแผ่รังสีน้อยกว่าดาราจักรอื่นเนื่องจากมีก๊าซบริเวณใกล้ใจกลางน้อยมากซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงพิสูจน์หลุมดำได้ยาก แต่การศึกษาในย่านความถี่วิทยุสามารถพิสูจน์ได้ว่า ใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกก็มีหลุมดำยักษ์ด้วยเช่นกัน


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ